Fremtidens operationstuer testes

Medarbejderne tester fremtidens operationsstue inden en fuld funktionsdygtig testmodel tages i brug på det nuværende Odense Universitetshospital i 2018

Når Nyt OUH står færdig til overdragelse i 2022, er det med 52 splinternye operationsstuer.

Men allerede i 2018 forventes en fuld funktionsdygtig testmodel af de nye operationsstuer at blive taget i brug på det nuværende OUH. Det giver medarbejderne en god mulighed for at vænne sig til de nye forhold samt at teste en række funktioner og tekniske løsninger. Det skriver Nyt OUH på deres hjemmeside.

Fremtidens operationsstue på Nyt OUH

Det virker som god tid. Men ibrugtagning af supersygehuset Nyt OUH i 2022 kræver grundige og lange forberedelser.

For når de første patienter ankommer til Nyt OUH, skal alle patientrelaterede funktioner fungere planmæssigt fra første dag. Herunder de 52 nye operationsstuer.

Derfor har direktionen på OUH besluttet at bygge en test-operationsstue på det nuværende OUH. Test-operationsstuen bliver indrettet på samme måde, som de nye operationsstuer tænkes indrettet på Nyt OUH.

Højteknologisk udstyrspakke

Operationsstuerne udgør nogle af de mest centrale funktionsområder på et sygehus.

På Nyt OUH bliver de, på mange måder, omdrejningspunktet for en stor del af sygehusets aktiviteter. På grund af den omfattende højteknologiske udstyrspakke, der knytter sig til hver enkelt operationsstue, er der stort fokus på, at fremtidens operationsstuer skal blive så optimale som muligt inden for de givne rammer.

- Ved at bygge en test-operationsstue får vi for første gang syn for sagen for, om en lang række processer og tekniske løsninger i konceptet for Nyt OUH fungerer efter hensigten.

- Testoperationsstuen på OUH er et vigtigt element, da det er første gang, medarbejderne helt konkret kan tage rammerne i brug, som de tænkes udformet på de nye operationsstuer. Det giver mulighed for en uvurderlig feedback og mulighed for at ændre og forbedre, inden indretningen gennemføres i stor skala på Nyt OUH, siger Mogens Rasmussen, projektleder, Nyt OUH.

Vigtig feedback fra medarbejderne

Forud for beslutningen om at opføre en test-operationsstue er gået en proces, hvor bl.a medarbejdere fra anæstesi, kirurgi, hygiejneansvarlige, logistik og it har været involveret i brugermøder og simuleringstest i en såkaldt mock-up, altså en model af en standardoperationsstue, hos Syddansk Sundhedsinnovation i Odense.

Den proces har resulteret i konkrete rumtegninger med udstyrets placering og en standardisering af udstyr, og de kliniske medarbejdere har på denne måde testet specifikke operationsscenarier for hver deres specialer.

Det har givet værdifulde svar på spørgsmålene om for eksempel udstyrets placering og arbejdsgange på stuen, blandt andet er der nu også enighed om en grundindretning og bestykning, som vil være gældende for alle specialer.

Testforløbene i mock-up’en gav anledning til at afprøve idéer og bekymringer, ligesom der var mange konstruktive diskussioner medarbejdere og specialer imellem.

Det førte blandt andet til enighed om, at operationslejet placeres ens på alle fremtidige operationsstuer. Det betyder, at lejet, som patienten skal ligge på, sikres den bedste placering i forhold til tungt og pladskrævende udstyr, der skal kunne anvendes på begge sider af lejet. Standardstuens indretning suppleres efterfølgende med flytbart specialespecifikt udstyr, som gør, at stuen kan rumme alle de indgreb som foretages.

På den medicotekniske side vil der helt naturligt ske en udvikling i årene frem mod 2022.

- Vi tester forskellige løsninger, men er samtidig åbne for nye ideer og processer. Der er stadig lang tid til, at de første patienter bliver rullet ind på de nye operationsstuer, så i mellemtiden kan den nye test-operationsstue bruges til at teste en række funktioner og tekniske løsninger, ligesom udseendet og processerne omkring de nye operationsstuer kan forankres hos medarbejderne, siger Mogens Rasmussen.

Fleksibilitet er nøgleordet

Et af målene for fremtidens operationsstue har været at sikre, at stuerne får den rette størrelse og indrettes optimalt.

Standardisering og fleksibilitet har været et af fokusområderne i arbejdet med fremtidens operationsstue. De enkelte rum og deres placering skal ligeledes sikre optimale drifts- og arbejdsgange, og det har været essentielt, at de valg, der er truffet, imødekommer allerede kendte arbejdsmiljømæssige udfordringer på det nuværende OUH.

Alle de nye operationsstuer får mulighed for naturligt dagslys, udfordringer med ledninger på gulvet søges minimeret.

Et andet resultat fra arbejdet med fremtidens operationsstue er, at man lader visse dele af operationsstuen stå som såkaldte tomrum.

Det vil sige, at der reserveres loftsareal, som friholdes for installationer og føringsveje, for at man senere har mulighed for at beslutte, hvor loftssøjler med mere, endeligt placeres. Dermed kan man bevare fleksibiliteten over flere år, inden stuerne reelt bliver bygget og dermed sikre, at den løbende udvikling bedst muligt kan indarbejdes i et projekt, der først er færdigt i 2022.

 Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Specialkonsulent
Tina Nissen
+45 2979 6520
Tina.Nissen@rsyd.dk