Delegation fra Singapore besøgte Forskerparken i Odense

Repræsentanter fra Singapores Sundhedministerium og Center for integreret pleje og omsorg besøgte Odense

Borgernær behandling

Delegationen var interesseret i de danske erfaringer med borgernær behandling i almen praksis, og samarbejdet mellem kommunen, almen praksis og sygehuse især når det gælder patienter med kroniske sygdomme.

Besøget startede med, at gæsterne fik en introduktion til hvordan Region Syddanmark håndterer og financierer patienter med kroniske sygdomme.

Derefter besøgte delegationen Odense Kommune, hvor de blev orienteret om kommunens arbejde med blandt andet hjemmebehandling af kronisk syge borgere og genoptræning. Delegationen fik også indblik i hverdagen hos en praktiserende læge i Otterup.

Patient@home - telemedicin der virker

I Syddansk Sundhedsinnovation gav Caroline Strudwick, innovationskonsulent, en beskrivelse af det store velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt Patient@home. som med et budget på 190 millioner kroner og en lang række parter udvikler nye produkter og services, som skal understøtte sundhedssektorens stigende behov for udlæggelse af patienter til eget hjem.

Enhedshef Christian Mercado talte om hvordan Syddansk Sundhedsinnovation arbejder med udvikling, implementering og skalering af tetelemedicinske løsninger.

 

Besøgte i Odense var del af et to-dages besøg i Danmark. Healthcare Denmark havde planlagt og var ansvarlig for.

Delegation fra Singapore besøgte Forskerparken i Odense

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Enhedschef
Christian Mercado
+45 2617 6775
Christian.Mercado@rsyd.dk