CoLab Vest har taget initiativ til efterspurgt værktøjskasse

CoLab Vest og Sydvestjysk Sygehus er initiativtagere til et nyt, stort projekt, der skal sikre borgere med afasi fælles kommunikationsmetoder på tværs af kommuner, sygehuse og institutioner

TrygFonden har netop doneret tre millioner kroner til projektet, der skal munde ud i en fælles værktøjskasse til gavn for de mange, der lever med kommunikationsvanskeligheder efter for eksempel en hjerneblødning.

Ét sted betyder et blink med øjet ja. Et andet sted er et nik lig med ja, mens det et tredje sted er et tryk i hånden.

Når evnen til at tale går tabt

Hvert år rammes godt 4.000 danskere af afasi. Det vil sige, at deres evne til at tale, tænke og formulere sig begrænses i stort omfang – oftest som resultat af enten en blodprop i hjernen eller en hjerneblødning.

Graden af skade er forskellig, men fælles for alle afasiramte er, at deres hjerneskade bliver startskuddet til et langt forløb, hvor de møder sundhedsprofessionelle i en lind strøm. I første omgang på sygehusene, men senere også i kommunerne, hvor genoptræning og rehabilitering finder sted.

Alle steder står personalet klar til at gøre deres bedste. Hidtil har der bare været forskellige opfattelser af, hvad det bedste er, og de afasiramte er derfor blevet mødt af en række forskellige måder at kommunikere på. En sygehuslæge beder måske en afasiramt patient blinke med øjnene for at give et ja som svar på et spørgsmål, mens den samme borger senere i sit forløb bliver mødt af en fysioterapeut, der beder om et nik, når svaret er ja eller en medarbejder på et bosted, der gerne vil have et tryk i hånden for at illustrere det samme.

Fælles værktøjskasse på tværs af sygehus og kommune

Alt sammen til stor forvirring for borgeren med afasi, og derfor skal et nyt, stort projekt nu gøre op med de mange metoder, så afasiramte borgere fremover bliver mødt langt mere ens allerede fra sygdommens spæde start på sygehuset til rehabilitering i kommunen og eget hjem. På den måde skal borgeren gerne kunne føle sig bedre forstået, hvilket også vil bidrage til en større inddragelse og tryghed gennem forløbet.

TrygFonden støtter stort

TrygFonden har netop doneret tre millioner kroner til projektet, som også Region Syddanmark støtter økonomisk.

Der er tale om et større samarbejdsprojekt mellem Sydvestjysk Sygehus, Syddansk Universitet, Syddansk Sundhedsinnovation, Esbjerg og Varde kommuner samt Colab Vest med sidstnævnte som ansvarlig for projektstyringen.

Læs mere på CoLab Denmarks hjemmeside.

CoLab Vest har taget initiativ til efterspurgt værktøjskasse
Kontaktperson i CoLab Vest