Big data – når algoritmerne hjælper til at forebygge sygdom

I fremtidens sundhedsvæsen vil BIG DATA kunne bruges til tidlig opsporing og forebyggelse. Karen Andersen-Ranberg, professor og overlæge i Geriatri ved Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet, fortæller på WHINN 2017 om de muligheder, BIG DATA tilfører fremtidens sundhedsvæsen.

BIG DATA og OPEN DATA i fremtiden

WHINN 2017 inviterer til en konference om BIG DATA og de mange muligheder, der ligger i BIG DATA og OPEN DATA i fremtiden. Sundhedsvæsnet er udgangspunkt og brugt som eksempel, da det er her, nogle af de mest spændende og innovative tiltag sker lige nu.

Tidlig opsporing af syge ældre

Faktum er, at vi demografisk set bliver flere ældre, både fordi de store fødselsårgange efter 2. verdenskrig rammer senior-alderen, og fordi de samme generationer kan forvente at leve længere end deres forældres generation. De ekstra leveår er gode år, men vi har stadig de sidste leveår med øget risiko for sygdom og behov for hjælp, og disse år vil ligge senere i alderdommen.

Det betyder, at der vil være en støt voksende gruppe af ældre (geriatriske) patienter, som har behov for behandling og pleje, også som sygehuspatienter, samtidig med at sygehusene er i gang med at reducere antallet af sygehussenge. En meget stor del andel af indlæggelser blandt ældre sker akut via Fælles Akut Modtagelserne (FAM). FAM’erne er meget travle og turbulente afdelinger, og ikke gearede til ældre patienter med flere konkurrerende sygdomme, atypiske symptomer og symptomoverlap. Disse forhold vanskeliggør diagnosticering, behandling, og forebyggelse af akutte følgetilstande. Der er derfor behov for at tænke nyt.

Karen Andersen-Ranberg, professor og overlæge i Geriatri ved Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet, står i spidsen for et banebrydende projekt, hvor man på baggrund af helt specifikke helbreds-relaterede parametre hos den enkelte ældre borger forventer at kunne forudse hvem, der er i risiko for akut indlæggelse, og derved sætte proaktivt ind.

I projektet er man i gang med at udvikle og validere algoritmer, der kan sende advarsler til sundhedspersonalet i den primære sektor om at borgeren viser tegn på truende forværring af helbredstilstanden.

Med algoritmer forebygges akut indlæggelse af ældre 

Ved hjælp af GERI-kufferten, en nyudviklet transportabel værktøjskasse med POCT (Point of Care Testing) udstyr til at måle kliniske objektive parametre -, og et SWAT-team af geriatri-trænede akutsygeplejersker, rykker man ud til borgeren på deres hjemadresse.

Formålet med akut-besøget er at være proaktiv og tidligt afdække begyndende sygdom, samt i samråd med egen læge at iværksætte behandling og forebyggende indsatser i borgerens hjem og inden sygdommen udvikler sig til at blive indlæggelseskrævende.

Dermed vil BIG DATA kunne bidrage til tidlig opsporing og forebyggelse af akut indlæggelse af især svækkede ældre.

Konferencen finder sted i Forskerparken, Odense den 9. oktober 2017. Arrangementet foregår på engelsk. Tilmelding på www.whinn.dk

Big data – når algoritmerne hjælper til at forebygge sygdom

Open data – Big Dreams
Tilmeld dig på whinn.dk


Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Projektmedarbejder
William Binderup Jensen
+45 3056 3339
wbj@rsyd.dk