Bedre formidling af kliniske data i Sundhedsjournalen

Borgerne skal have bedre mulighed borgerne for at forstå og anvende kliniske oplysninger i Sundhedsjournalen, så de kan tage aktiv del i deres behandling

At finde, forstå og anvende de rette oplysninger

En brugerundersøgelse af borgerens evne til at forstå og udnytte oplysninger i deres sundhedsjournal viser, at mange borgere har svært ved at finde, forstå og anvende oplysninger fra Sundhedsvæsenet.

Borgerens udfordringer handler om, at der simpelthen er for mange oplysninger, som det er svært at navigere i. Samtidigt har borgeren svært ved at forstå det medicinske fagsprog og tolke de forskellige prøvesvar.

Understøtte borgerens empowerment

Brugerundersøgelsen lægger blandt andet op til,

  • at der skal skabes større klarhed over formålet med borgerens Sundhedsjournal. Handler det om empowerment, altså at gøre borgerne i stand til at tage aktivt del i deres behandling, skal oplysningerne i højere grad målrettes dette formål
  • at det bør afklares om Sundhedsjournalen med fordel kan deles op i en borgerettet del og en klinikerdel
  • at både borgere og klinikere involveres i en kommende videreudvikling af Sundhedsjournalen.

Læs hele brugerundersøgelsen hvor fem personaer: Den svage kroniker, den stærke kroniker, den målrettede unge, den følsomme skeptiker og projektleder for pårørende har skabt basis for anbefalingerne.

Borgerens Sundhedsjournal på Sundhed.dk

Alle borgere i Danmark har via NemID adgang til deres personlige Sundhedsjournal på sundhed.dk.

Her kan borgeren se de sundhedsdata, som sundhedsvæsenet har registreret om dem. Borgeren kan fx læse sin journal fra sygehusbehandling, følge laboratoriesvar eller tjekke behandlinger på sygehus.

På opdrag fra styregruppen bag Sundhedsjournalen, Danske Regioner, MedCom og sundhed.dk, gennemførte Syddansk Sundhedsinnovation i foråret 2017 en brugerundersøgelse af borgerens evne til at forstå og udnytte oplysninger i deres sundhedsjournal. Dette som afsæt for eventuel videreudvikling af Sundhedsjournalen.

Bedre formidling af kliniske data i Sundhedsjournalen
Kontakt i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Innovationskonsulent
Randi Lehmann Boesen
+45 3027 2620
rlb@rsyd.dk