Velfærdsteknologi til demente på plejehjem

Virksomheder, plejehjem, uddannelsesinstitutioner og innovationsenheder på tværs af Danmark og Tyskland mødtes i Odense for at drøfte test, evaluering og implementering af velfærdsteknologi til demente på plejehjem

I takt med at befolkningerne bliver ældre, øges sandsynligheden for, at flere ældre borgere får diagnosen demens.

Demantec-projektet sætter fokus på at bringe offentlige og private parter, nord og syd for den dansk-tyske grænse, sammen for at samarbejde om at inddrage ny velfærdsteknologi i omsorg og pleje af borgere med demens og uddanne plejepersonalet til at arbejde med den nye teknologi.

Det handler først om fremmest om at fremme udvikling af velfærdsteknologiske løsninger, der kan være med til at sikre bedre livskvalitet for dementer og deres pårørende. Men det handler også om at skabe forretningsmuligheder for virksomheder, der udvikler velfærdsteknologiske løsninger til omsorg og pleje af borgere med demens.

På tværs af faglighederne

Deltagerne ved mødet den 2. marts 2017 i Syddansk Sundhedsinnovation i Odense er alle partnere i Demantec-projektet.

På tværs af fagligheder blev der arbejdet med at sætte ord på, hvordan man kan teste, evaluere og implementere velfærdsteknologi til demente på plejehjem, og hvilke udfordringer og barrierer man skal være opmærksomme på.

Det sker som forberedelse til test af to virksomheders velfærdsteknologiske løsninger på tre udvalgte plejehjem nord og syd for den dansk-tyske grænse, som vil foregå i efteråret 2017.

Styrken ved den tværfaglige sammensætning af partnere var tydelig på dagen, hvor forskellige interessenters perspektiv blev belyst med det formål at virksomheder, plejehjem, brugere, beslutningstagere m.fl. hver især får værdifuld og brugbar viden ud af test- og evalueringsforløbet.

Ved at samle alle interessenter i fælles brainstorm og diskussion var det muligt at tage udgangspunkt i de mange erfaringer, som hver enkelt partner allerede har, og skabe fundamentet for en stærkt fælles ramme for de kommende konkrete aktiviteter med test, evaluering og implementering i projektet. Anvendelsen af denne tværregionale ramme vil også blive evalueret som en del af projektet, således at danske og tyske plejehjem og virksomheder fremadrettet kan benytte sig af Demantec-projektets resultater og derved fremme implementeringen af velfærdsteknologi, som kan understøtte demente på plejehjem i Danmark og Tyskland.


FAKTA

Demantec er et tværregionalt samarbejde mellem partnere i Danmark og Tyskland, hvor virksomheder, forskere og sundhedsprofessionelle fra plejehjem og hjemmeplejen deler ideer og viden om behov og teknologiske muligheder i relation til demens.

Målet er at forbedre livskvaliteten for mennesker med demens, deres pårørende og plejepersonalet ved at justerer, tilegne og videreudvikle eksisterende teknologier baseret på konkrete udfordringer forbundet med demens. Læs mere på demantec.eu.

Velfærdsteknologi til demente på plejehjem
Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Specialkonsulent
Caroline Strudwick
+45 4024 7587
Caroline.Strudwick@rsyd.dk