Styr på robotterne

Et samarbejde mellem Odense-virksomheden MiR-Mobile Industrial Robots, Sygehus Sønderjylland, Syddansk Universitet og Syddansk Sundhedsinnovation skal teste og videreudvikle en dynamisk platform, der kan skabe et samlet overblik over robotter på sygehuse

Mennesker sammen med maskiner

På hospitaler verden over er der mange fysisk hårde logistikopgaver som fx flytning af senge, transport af mad, linned og sterile instrumenter. Det er et billede i hastig forandring, fordi flere og flere sygehuse benytter såkaldte Automated Guided Vehicles (AGV’er) til transport og logistikopgaver.

AGV’er er små, mobile robotter, som kan automatisere en lang række transportopgaver ved hjælp af forskellige topmoduler. Robotterne bidrager til mere intelligent og automatiseret hospitalslogistik, og ved projekteringen af de danske sygehuse planlægges der allerede nu intelligent hospitalslogistik, hvor menneskelige ressourcer og robotter skal fungere sammen for at skabe synergi og effektiv drift.

Sygehus Sønderjylland et af de sygehuse i Danmark, der er længst fremme i brugen af robotter til logistikopgaver.

Hvor er robotterne?

En af de virksomheder der har stor succes med at udvikle og sælge denne type AGV’er er Odensevirksomheden MiR-Mobile Industrial Robots. Og Sygehus Sønderjylland har allerede mange mobile robotter kørende, som løser daglige logistikopgaver.

I dag bliver de enkelte AGV’er leveret med et selvstændigt styresystem, som ikke kan integreres med hverken de lokale logistiksystemer eller andre AGV leverandør-systemer. Logistikpersonalet har altså besværet med at tilgå hvert enkelt system, samtidigt med at det er svært at få et samlet billede over den flåde af logistikrobotter, som kører rundt på sygehusene.

Odensevirksomheden MiR har erfaring med dynamiske styringsplatforme, såkaldte flådestyringsværktøjer, som kan integrere både de enkelte AGV-systemer og øvrige logistikstyresystemer på sygehuset.

Projektet START - STyring Af Robotiseret Transport, afprøver og videreudvikler flådestyringsværktøjet MiR Fleet 2,0. Den nyudviklede flådestyringsplatform har snitflader til AGV-systemer fra andre leverandører og kan integrere med logistisk systemet på SHS.

Støtte fra Den Syddanske OPI-pulje

Den Syddanske OPI-pulje har bidraget til projektet, som har et projektbudget på 1.7 mio. kr.

MiR er ansvarlig for projektet. Sygehus Sønderjylland, Syddansk Universitet og Syddansk Sundhedsinnovation er partnere i projektet..

Syddansk Sundhedsinnovations opgaver i projektet omhandler testforberedelse og testafvikling på Sygehus Sønderjylland. Projektet forventes at starte til april 2017 og løber frem til slutningen januar 2018 .

Styr på robotterne

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Enhedschef
Simon Lindegaard
+45 2122 2224
slg@rsyd.dk