Socialt bosted i Region Syddanmark tester psykiatriseng

Specialcenter for Unge og Voksne i Region Syddanmark og CoLab Recovery & Rehab har med gode resultater testet psykiatrisengen Resilience på et socialt bosted.

Formålet har været at teste, om sengen Resilience, der er udviklet til psykiatrien, kan give en meget udadreagerende borger større livskvalitet og samtidig højne trivslen for medarbejderne på institutionen. Det skriver CoLab Denmark.

Resultaterne af testen viser, borgerens almene velbefindende ifølge medarbejderne er forbedret en smule, på trods af hans stadig udadreagerende adfærd. Medarbejderne vurderer desuden, at deres psykiske arbejdsmiljø er højnet gennem testen, ligesom at der er gode indikationer på, at sengen som arbejdsredskab kan gøre en positiv forskel for medarbejdernes psykiske og fysiske arbejdsmiljø samt sikkerhed.

Læs testrapporten

Socialt bosted i Region Syddanmark tester psykiatriseng

Kontaktperson