Region Syddanmark stærkt repræsenteret på Velfærdens Innovationsdag 2017

Region Syddanmark var stærkt tilstede på Velfærdens Innovationdag 26. januar 2017. Både med sin egen regionale stand og som del af Danske Regioners stand

Flere end 1000 deltagere var for ottende år i træk samlet til Velfærdens Innovationsdag den 26. januar 2017 for at dele velfærdsløsninger, nye metoder og partnerskaber og for at blive klogere på tendenser og udfordringer.

Region Syddanmark havde en egen stand, som var bemandet af medarbejdere fra Syddansk Sundhedsinnovation, mens CoLab Plug & PLay og Psykiatriengen blev vist frem på Danske Regioners stand. 

Stor interesse for psykiatrisengen

Fremtidens psykiatriseng blev vist frem på Danske Regioners stand og var endnu engang et trækplaster, fordi sengen netop ikke ligner en hospitalsseng men virker hjemlig og indbydende uden at der er gået på kompromis med hygiejne eller sikkerhed.

Sengen er udviklet sammen med patienter og medarbejdere på tværs af regioner og virksomheder i Danmark og er allerede i brug på 9 afdelinger i Region Syddanmark, Region Hovedstaden og Region Midt. Der foretages i øjeblikket evaluering af de foreløbigt 258 leverede senge på de involverede afdelinger i de tre regioner. 

.

CoLab Plug & Play

Det unikke test- og demonstrationslaboratorium CoLab Plug & Play havde taget en miniature-udgave af CoLab Plug & Play med til VI2017.

- det har vi gjort for at visualisere, at CoLab Plug & Play gør det muligt fx for virksomheder at teste og udvikle velfærdsteknologiske løsninger op mod relevante standarder på tværs af kommune, almen praksis, sygehus og borgerens eget hjem. Og for at vise hvordan man som offentlig organisation kan teste digital understøttelse af arbejdsgange og samarbejde på tværs af sektorer i, forklarer Katrine Vedel, specialkonsulent i Syddansk Sundhedsinnovation.

Et hjerterum for alle i psykiatrien

Også arbejdet med at indrette de-eskalerende miljøer i Børne og Ungdomspsykiatrien Odense vakte interesse. 

I projektet var patienter, pårørende og personale i Børne og Ungdomspsykiatrien Odense inddraget i et indretningsprojekt, hvor nye fælles miljøer og ændrede arbejdsgange skaber mere tryghed og forebygger konflikter og brug af tvang til gavn for både personale, patienter og pårørende.

Indretningsmiljøet er indviet og består af flere elementer:

  • Stemningssættende lyd, lys og billeder
  • Multimøbler
  • Arbejdspladser ude i fælles miljøet (i stedet for inde i et kontor med glasruder)
  • Visuel guiding rundt i afdelingen.

Vi kalder det Eduvation

Har du eller din organisation brug for kompetenceudvikling i innovation? Så skulle du tage et kik på Syddansk Sundhedsinnovations tilbud Eduvation. Det er et tilbud om kompetenceudvikling i innovation, der altid relaterer sig til deltagernes hverdag og hverdagens innovationspotentialer. 

Syddansk Sundhedsinnovation præsenterede på VI2017 hvordan Eduvation  tilbyder flere forskellige uddannelsesforløb, der alle sætter fokus på innovation og brugerinddragelse.

- Vi kan altid  skræddersy et forløb tilpasset jeres behov, fortæller Dorthe Kjerkegaard, innovationskonsulent i Syddansk Sundhedsinnovation.

 

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Enhedschef
Anne Bach Stisen
+45 2059 8951
Anne.B.Stisen@rsyd.dk