Patientens lange rejse

To sygeplejersker brugte deres uddannelse til innovationsagent som afsæt for sygeplejefagligt arbejde med patientinddragelse i Mavetarmmedicinsk Ambulatorium og som springbræt for forskning i sygepleje

Det var en stor lyst til udvikling og sygeplejefagligt arbejde, som tilbage i 2015 fik sygeplejerske Anne Hindhede og afdelingssygeplejerske Lone Gerd Nielsen, begge fra Mavetarmmedicinsk Ambulatorium i Nyborg, til at melde sig til uddannelsesforløbet til innovationsagent 2016. Anne og Lone forklarer,

- Vi var fra starten enige om at bruge uddannelsesforløbet til innovationsagent på flere planer. Både som et redskab, der skulle ruste os og hele ambulatoriet til at sætte fokus på udvikling af patientarbejdet,

- Men vi så i lige så høj grad uddannelsen som et middel til at forske i sygepleje og dermed få mulighed for at komme ud i verden med vores resultater.

Udsigten til at møde ligesindede på konferencer i ind og udland var altså en drivkraft. Både Anne Hindhede og Lone Gerd Nielsen så Innovationsagentuddannelsen som et forløb, der kunne ruste dem til at bruge videnskabelige metoder til at dokumentere effekten af patientinddragelse.

Fra ord til handling

Det er meget let at tale om inddragelse men at praktisere det i dagligdagen er noget helt andet, mener Lone Gerd Nielsen.

- Når vi sundhedsprofessionelle bliver spurgt om vi inddrager patienterne siger vi, ja, selvfølgelig gør vi det. Men tendensen i LUPen viser, at patienterne ikke føler sig nok inddraget.

Hun ser det som udtryk for, at brugerinddragelse kan være en vanskelig størrelse, som kræver, at en række fagligheder er på plads.

- Uddannelsesforløbet satte os i stand til at arbejde professionelt med brugerinddragelse og innovation, så tiden med patienterne bliver brugt mere præcist.

Anne Hindhede forklarer, at uddannelsesforløbet netop har gjort dem i stand til at arbejde professionelt med brugerinddragelse og innovation.

Især betydningen af facilitatorrollen og hvordan man som facilitator bliver i stand til at få andre til at tænke anderledes. Og at man får forståelse for betydningen af målgrupper.

Mennesker er forskellige, og man skal ofte bruge forskellige metoder for at få brugerne til at sætte ord på deres behov.

- Uddannelsen har været med til at skabe en adfærdsændring hos mig selv. Den har bestyrket mig i betydningen af at lytte professionelt til patienten. Det er en adfærdsændring, som jeg tager med mig i ambulatoriet.

Anne Hindhede fortæller videre, at hun oplever, at det professionelle arbejde med patientinddragelse faktisk gør samarbejdet med patienten om behandlingen bedre og nemmere.

- Inddragelse af patienterne giver mere tilfredse patienter. Og tilfredse patienter giver mere kompliente patienter, som vi kalder det. Patienter som er gode til at tage ansvar for deres liv med en kronisk sygdom. Patientinddragelse er simpelthen godt givet ud.

 

Patientens lange brugerrejse

Konkret så de to sygeplejersker på patientens ambulante forløb i Mavetarmmedicinsk Ambulatorium. Fra den allerførste konsultation over udredningsforløb til diagnose og behandling.

De gennemførte fokusgruppeinterviews hvor fire patienter fortalte om deres oplevelser af deres forløb. De sammenholdt interviewresultaterne med ambulatoriets resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og resultatet blev en visualisering af patientens brugerrejse.

Det blev en meget lang rejse. For det viste sig, at de kroniske patienter i ambulatoriet har mange kontakter med mange forskellige personer i deres forløb. En del patienter fandt det vanskeligt at navigere rundt i systemet, ligesom de fandt det svært at finde ud af hvad der blev forventet af dem.

Studieophold og konference i udlandet

Det lykkedes at komme ud og præsentere resultaterne.

- Vi har været på studieophold i Amsterdam og vi havde en poster med på kongres i Orlando, Florida.

- Det er udfordrende og givende at vise sine resultater frem for kolleger i ind- og udland, fortæller Anne Hindhede og Lone Gerd Nielsen.

Og de er enige om, at uddannelsesforløb har været en fantastisk katalysator i forhold til at fremme udviklingsprocesser i ambulatoriet til gavn for patienter og pårørende. Samtidigt med at de rent personligt har opnået ny indsigt og oplevelser.

FAKTA

Mavetarmmedicinsk Ambulatorium i Nyborg er en del af Medicinsk Afdeling på Odense Universitetshospital. Ambulatoriet varetager undersøgelse og efterbehandling for mave/tarm- og leversygdomme fx kroniske tarmsygdomme som Colitis ulcerosa, Crohns sygdom (Inflammatory Bowel Disease) og irritabel tyktarm.

LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed.

Patientens lange rejse

Læs program for Innovationsagent 2017
Innovationsagent2017-Program


Kontaktpersoner i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Innovationskonsulent
Louise Linaa
+45 2496 5603
Louise.Linaa@rsyd.dk