Innovativt tolkeudbud nomineret til IKAs Dialogpris og Danmarks bedste udbud

IKA foreningen af offentlige indkøbere nominerer "Tolkning - Fællesudbud i de danske regioner" i to kategorier - IKAs Dialogpris og Danmarks bedste udbud. Vinderen bliver offentliggjort på IKAs Årskonference 2017

Det skriver IKA foreningen af offentlige indkøbere på sin hjemmeside.

De nominerede til IKAs Dialogpris 2017

Dansk Industri

Dansk Industri (DI) har stået bag en række indsatser, som har haft fokus på at understøtte en konstruktiv dialog omkring forebyggelse og håndtering af konkurser samt rammerne for privat pleje.

DI har bedt Kammeradvokaten, om at udarbejde en vejledning til kommunerne for at forebygge og håndtere konkurser på pleje- og omsorgsområdet. Vejledningen er udsendt til alle kommuner.

På initiativ af DI er der udarbejdet 11 pejlemærker til at udvikle samarbejdet mellem kommuner og private leverandører. Bag pejlemærkerne står brancheorganisationen Dansk Sundhed og Velfærd, Dansk Erhverv, KL og DI. Pejlemærkerne er udsendt til alle borgmestre.

Senest har DI og brancheorganisation Dansk Sundhed og Velfærd annonceret et oplæg med overskriften ”Øget kvalitet i ældreplejen”, som danner grundlag for drøftelserne om udvidet frit valg, bedre brug af udbud og fremtidens ældrepleje.

Indsatsen fortsætter og det er et stort behov for, at endnu flere med indkøbs- og udbudsfaglige kompetencer deltager i løsningen er de aktuelle udfordringer.

DI har gennem sin indsats og sin rolle, som arbejdsgiverorganisation faciliteret rammerne for en konstruktiv og balanceret dialog mellem parterne.

Læs IKAs fulde nominering

Odense Kommune

Odense Kommune arbejder kontinuerligt på at udnytte dialogens muligheder og dermed sikre den bedst mulige udnyttelse af det potentiale og de muligheder som et givent marked indeholder. Dette for at optimere et indkøbs direkte og afledte effekter. Det nyeste tiltag i Odense Kommune giver virksomheder med en social profil en direkte adgang til at synliggøre og igangsætte dialog om deres muligheder for at blive leverandør til Odense Kommune og for Odense Kommune til at synliggøre muligheder og igangsætte dialog med markedet omkring socialøkonomi i kommende indkøb.

I dialog med markedet skabes således et fundament for at social ansvarlighed og beskæftigelse bliver sat på dagsordenen i forhold til konkrete indkøb når det kan gøre en forskel. Igennem disse udvalgte og kvalificerede socialøkonomiske indkøb skal arbejdspladser for udsatte og marginaliserede borgere skabes.

Dialogen er det bærende element for at sikre opnåelse af formålet og værktøjet der skal sikre dialogen, er Odense Kommunes Leverandørportal.

Læs IKAs fulde nominering

Regionernes Fællesindkøb

Fællesudbud af tolkning for alle 5 regioner (tovholder på udbuddet Region Syddanmark og Region Hovedstaden)

  • At være nytænkende og sikre bedre kvalitet
  • At ville dialogen – i udbud - at ville lytte og bidrage
  • At være åben og sætte sig sammen med brugere og leverandører – at bringe virkeligheden ind, at tale også om det, der er svært
  • At bruge dialogen konstruktivt for at sikre værdi for brugerne.

Det er nogle af de faktorer, som har været en del af det innovative udbud på

Tolkning - Et fællesudbud i de danske regioner
Det landsdækkende udbud af tolkeydelser på sygehuse, i psykiatrien, det sociale område og i lægepraksis anvender en innovativ tilgang for at imødekomme flere muligheder og udfordringer på tolkeområdet. Udbuddet har fokus på at facilitere brugerinddragelse, hvor tolkning ses i et helhedsperspektiv, og hvor patienter og pårørende, indkøbere og sundhedspersonale, tolkevirksomheder og tolke og øvrige eksperter på området inddrages.

Udbuddet understøtter hovedformålet med projektet ”Tolkning – Fællesudbud i de danske regioner”, som er at fordre mere værdiskabende offentlige indkøb.

Region Syddanmark tog initiativ til en mere innovativ tilgang i et fællesregionalt udbud af tolkeydelser, som blev lavet i samarbejde med de øvrige fire regioner. Formålet med denne tilgang var først og fremmest at opnå en bedre kvalitet af regionernes tolkeydelser, effektivisering og besparelser samt modning af tolkeområdet. Dernæst havde regionerne et ønske om, at opsamle erfaringer og anbefalinger fra processen til anvendelse i efterfølgende udbud. Med denne videndeling ville regionerne og de øvrige offentlige organisationer i Danmark opnå mere værdiskabende indkøb.

Læs IKAs fulde nominering

De nominerede til Danmarks bedste udbud 2016

  • VEJEN KOMMUNE, SYDJYSK KOMMUNEINDKØB OG KIRSTINE HARDAM A/S: Udbud af stomi.
  • REGIONERNES FÆLLES INDKØB, TOLKE DANMARK APS, TOLK DANMARK, TOLKECENTER & TRAW SERVICE: Fællesudbud af tolkning for alle 5 Regioner. Region Syddanmark og Region Hovedstaden har været tovholder på udbuddet.
  • BLUEKOLDING A/S OG STJERNHOLM A/S: Udbud af måtter til bundbeluftning.