Høj efterspørgsel efter velfærdsteknologiske løsninger, der understøtter pleje af mennesker med demens

Både i Danmark og Tyskland har politiske beslutningstagere rettet opmærksomheden på løsninger, der kan støtte plejen af mennesker med demens. En ny rapport fra Demantec viser store markedsmuligheder i begge lande, men der er markante, strukturelle forskelle

“Tiden for innovative teknologier i plejesektoren lader til at være inde.”

Denne udtalelse er blot én af mange, der indgik i den første milepælsrapport af Demantec arbejdspakke 3, som via SWOT-metoden har undersøgt styrker, svagheder, muligheder og trusler ved eHealth-løsninger til plejehjemsbeboere med demens. Der blev i analysen lagt vægt på at undersøge velfærdsteknologiens potentiale for at modvirke fremtidig mangel på fagpersonale i takt med, at antallet af mennesker med demens forventes at stige markant.

Læs mere fra analysen på demantec.de.

 

Høj efterspørgsel efter velfærdsteknologiske løsninger, der understøtter pleje af mennesker med demens

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Specialkonsulent
Caroline Strudwick
+45 4024 7587
Caroline.Strudwick@rsyd.dk