Fynske folketingpolitikere orienteret om innovationsarbejdet i Region Syddanmark

En gruppe fynske folketingspolitikere blev den 16. januar 2016 præsenteret for konkrete resultater af Region Syddanmarks innovationsarbejde

En gruppe fynske folketingspolitikere besøgte den 16. januar 2016 Syddansk Sundhedsinnovation i Odense. Her blev de præsenteret for konkrete resultater af Region Syddanmarks innovationsarbejde. 

Regionrådsformand Stephanie Lose bød velkommen og gav en introduktion til de strategiske rammer for sundhedsinnovation i regionen. Herefter satte Karsten Uno Petersen, formand for Innovationsudvalget, fokus på regionens sygehusbyggerier og hvordan regionen arbejder med at skabe gode rammer for offentlig privat innovation.

Endelig fik folketingspolitikerne en orientering om Syddansk Sundhedsinnovation og CoLab Denmark ved Inge Bendixen, konst. vicedirektør.

En ny seng til psykiatrien

Folketingspolitikerne blev præsenteret for den nye seng til psykiatrien. Sengen er resultatet af en udviklingsprojekt hvor fokus var på komfort, tryghed, hygiejne og sikkerhed.

Innovationskonsulent Karen Nielsen, Syddansk Sundhedsinnovation forklarede, at sengen er udviklet i et offentligt-privat innovationssamarbejde og har involveret brugerinddragelse af patienter og medarbejdere på tværs af regioner og virksomheder i Danmark.

Også det unikke test og demonstrationslaboratorium CoLab Plug & Play og innovationsprogrammet for Nyt Odense Universitetshospital blev præsenteret for politikerne.

 

 

 

 Se video om psykiatrisengen


Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Specialkonsulent
Karen J. Nielsen
+45 4019 7781
karen.j.nielsen@rsyd.dk