Evaluering af den nye psykiatriseng

Et års erfaring med den nye psykiatriseng viser sengens store potentiale, men viser også, at især hjul og sengens skuffe med batteri og personalebetjening skal opgraderes

Den nye psykiatriseng kom i drift for i 2015 og er blevet implementeret på flere afdelinger i både Region Syddanmark, Region Hovedstaden og Region Midtjylland. I løbet af dette år er der blevet gjort mange forskellige erfaringer med sengen.

De tre regioner og producenten Agitek besluttede i efteråret 2016 at gennemføre en systematisk erfaringsopsamling på samtlige ni afdelinger, som har tages sengen i brug. Evalueringen var klar i december 2016 og er foretaget af Syddansk Sundhedsinnovation.

Formålet med den systematiske erfaringsopsamling var at finde frem til:

  • Hvad der er brug for at udvikle af instrukser/oplæring for at optimere implementeringen og brugen af sengen, hvad instrukserne skal fokusere på og hvordan de skal udformes.
  • Hvad man kan anbefale som ’best practice’ ved brug af sengen og arbejdsgange omkring den.
  • Hvad producenten skal justere på sengen, hvis det er muligt.

Konklusion

De indsamlede erfaringer og indsigter viser, at der på nuværende tidspunkt er delte meninger om sengen blandt medarbejderne på de ni afdelinger, der har taget sengen i brug. Der er nogle afsnit, hvor utilfredsheden er stor, da man her oplever nogle væsentlige problemer med den tidlige version af sengen, som endnu ikke er blevet opgraderet hos dem. Andre afdelinger oplever varierende grad af irritation over forskellige problempunkter, særligt sengens skuffe, men ser også værdien i sengen.
Det vurderes, at en væsentlig del af utilfredsheden kan fjernes, hvis alle senge der har brug for det, bliver repareret og opgraderet. Ligeledes er det vigtigt at prioritere, at udvikle en mere velfungerende skuffe, hvor låsemekanismen er mere solid, samt at finde en løsning på hjulproblematikkerne.

Herudover er det afgørende, at der indføres faste batteriskift- procedurer på alle afsnit. Dette lader til at være en stor opgave for mange afsnit. Hvis det skal prioriteres og komme til at fungere, er det væsentligt, at det bliver understøttet af ledelserne. Det vurderes at batteriskift- processerne bør ligge på niveau med andre sikkerhedsprocedurer, da udfordringerne ved flade batterier kan udgøre en klar sikkerhedsrisiko.

Det vurderes også, at produktion og udbredelse af godt informationsmateriale og instrukser til både medarbejdere og serviceafdelinger / tekniske afdelinger vil spille en stor rolle i at skabe større fortrolighed og tilfredshed med sengen på afdelingerne.

Evalueringens overordnede konklusion er, at sengen har et stort potentiale og kan udgøre en væsentlig forbedring i forhold til den gamle seng. Dette kræver dog, at de nuværende udfordringer håndteres, både af Agitek og af regionerne.

Overordnede anbefalinger

  • Reparation og opgradering af alle version1 senge så hurtigt som muligt – skal udføres af Agitek men regionerne skal sikre nem og hurtig adgang til de berørte senge.
  • Udvikling af ny skuffe med solid låsemekanisme og optimeret kortlæser – skal udføres af Agitek men regionerne skal bidrage ift. test.
    Udbedring af udfordringer med ”træge” hjul som opleves på nogle senge – skal udføres af Agitek men regionerne skal sikre nem og hurtig adgang til de berørte senge.
  • Implementering af faste batteriskiftprocedurer på alle afsnit – skal udføres af regionerne.
  • Produktion og udbredelse af godt informationsmateriale og instrukser – udføres af Syddansk Sundhedsinnovation (til medarbejdere) og Agitek (til teknikkere) – men regionerne er hver især ansvarlige for udbredelse af informationerne gennem egne kanaler, såsom e-læringssystemer m.m.

 Læs hele evalueringen med detaljeret beskrivelse af indsamlede indsigter, baggrundsviden og anbefalinger til fremadrettede handlinger. 

Evaluering af den nye psykiatriseng


Psykiatrisengen - få et overblikSådan håndterer du psykiatrisengen - se alle video guides
En ny seng til psykiatrien udviklet af brugerneDen nye psykiatriseng - Resilience Human Life Carebed
Evalueringsrapport


Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation