Europa søger inspiration om iværksætteri i Region Syddanmark

40 gæster fra en række EU-regioner besøgte Region Syddamark for at høre om regionens vellykkede satsning på iværksætteri

Fra tirsdag 30. maj til torsdag 1. juni besøger 40 gæster fra en række EU-regioner spændende fra Finland til Spanien Region Syddanmark. Gæsterne skal lære mere om, hvad Syddanmark gør for at få lovende iværksættere til at blive de næste erhvervsgiganter.

Når regionen får besøg skyldes det, at Region Syddanmark er en del af den europæiske elite inden for iværksætteri. Således blev regionen udnævnt til europæisk iværksætterregion i 2013.

Besøget første dag fandt sted i Forskerparken i Odense. Her præsenterede Regional Udvikling, Welfare Tech, Healthcare DENMARK og Syddansk Sundhedsinnovation deres arbejde og hvordan de hver især spiller ind i Region Syddanmarks satsning på sundhedsinnovation og velfærdsteknologi, som skal bidrage til at styrke det syddanske vækstpotentiale.

Centralt er, at der er sammenhæng i økosystemet, fordi isolerede indsatser ikke er godt nok. Med den regionale vækst og udviklingsstrategi 2016-2019 "Det gode liv som vækstskaber", går et stærkt Syddanmark sammen om en bred indsats på tværs af administrative grænser og på tværs af sektorer. Region Syddanmark, kommunerne og Syddansk Vækstforum er enige om, at man sammen vil skabe en stærkere fremtid. En fremtid, hvor man med udgangspunkt i den regionale vækst – og udviklingsstrategi og de kommunale planstrategier har et godt grundlag for fælles løsninger på fælles udfordringer.

Syddansk Sundhedsinnovations virksomhedssamarbejde

Christina Wanscher, specialkonsulent og Dorthe Kjerkegaard, innovationskonsulent, præsenterede Syddansk Sundhedsinnovation og gav konkrete eksempler på hvordan samarbejde med virksomheder har givet resultat.

Med CoLab Denmark-programmet, er der skabt en platform, som har fokus på at styrke og facilitere samarbejdet mellem borgere, offentlige og private parter i udviklingen af velfærdsteknologi. 

Med initiativet Én Indgang for medicoindustrien er der skabt et et initiativ, der hjælper virksomheder med at etablere samarbejder med Region Syddanmarks sygehuse samt social- og psykiatriområdet om test, udvikling og kliniske forsøg indenfor det medico- eller velfærdsteknologiske område.

Også psykiatrisengen blev præsenteret, som et eksempel på offentligt-privat samarbejde udviklet i samarbejde med brugerne. Sengen er i brug på flere af regionens psykiatriske afdelinger. 

De besøgene var især imponeret af Syddansk Sundhedsinnovation testhal på 1900 m2, som gør det muligt at teste prototyper, sundhedsløsninger og produkter i virkelighedsnære ramme, før de testes videre i klinikken.

De følgende dage besøger gæsterne Cortex Park ved Syddansk Universitet og SE i Esbjerg. Læs programmet for hele besøget.

Det Syddanske EU-kontor følger hele besøget. Du kan følge deres highlights fra besøget.

Europa søger inspiration om iværksætteri i Region Syddanmark
kontaktpersoner i Syddansk Sundhedsinnovation