Er det nu vi skal bruge telemedicin eller skal vi vente lidt endnu?

Fagmagasinet Medicoteknik sætter fokus på, at telemedicin idag er en del af løsningerne i sundhedsvæsenet, og det selvom udfordringer er til at få øje på

Medicoteknik beskriver i sin maj 2017-udgave en række telemedicinske løsninger og -projekter og fortæller dermed, at telemedicin allerede er en integreret del af det danske sundhedsvæsen. Og at det er en udvikling, som vil forstærkes de kommende år.

Medicoteknik, Magasin for Dansk Medicoteknisk Selskab (DMTS), nr. 3. maj 2017.

National udrulning af telemedicin til KOL-patienter

I 2019 skal regionerne og kommuner – tilbyde en telemedicinsk løsning til patienter med KOL. 

Artiklen "Landsdækkende KOL-projekt med nordjyske rødder" beskriver, hvordan man i Nordjylland har gennemført storskalaforsøg med telemedicin til KOL-patienter, og at man ser frem til at følge den nationale udrulning.

Osteoporoseappen – en håndsrækning til kvinder med osteoporose

Pernille Ravn Jakobsen, ph.d.-studerende og Jane Clemensen, forskningsleder og lektor ved Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, Odense, Universitetshospital og Syddansk Universitet, fortæller om osteoporoseappen.

Osteoporoseappen er en danskudviklet app til kvinder med osteoporose (knogleskørhed), der snart går i test. Appen er udviklet i samarbejde med brugerne og de sundhedsprofessionelle og letter blandt andet kommunikationen mellem læge og patient og hjælper kvinderne med træning.

Generisk Telemedicinsk Platform skaber sammenhæng i patientforløbet

Susanne Mårtensson, it-projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation, Karen Andersen-Ranberg, professor, overlæge, Odense Universitetshospital, Geriatrisk afdeling. og Janni Brødsgaard Møller, kommunikationsrådgiver, Koncern Kommunikation, Region Syddanmark fortæller om arbejdet med at udvikle Den Generiske Telemedicinske Platform (GTP).

Platformen er udviklet af Syddansk Sundhedsinnovation og fungerer som en generisk it-platform, der kan opsamle, vise og dele patienternes sundhedsdata på tværs af sektorerne almen praksis, sygehus og den kommunale hjemmepleje - hertil kommer data opsamlet i patientens eget hjem.

Platformen bidrager til et komplet øjebliksbillede af patientens situation. Det giver sundhedspersonalet overblik over patienten og de objektive kliniske målinger, der skal kvalificere beslutninger om patientens behandling og pleje. Dermed forbedres betingelserne for at skabe et sammenhængende forløb for patienten.

Er det nu vi skal bruge telemedicin eller skal vi vente lidt endnu?

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Enhedschef
Christian Mercado
+45 2617 6775
Christian.Mercado@rsyd.dk

SDSI
It-projektleder
Stefan Madsen Sjødahl
+45 2179 4990
Stefan.Madsen.Sjodahl@rsyd.dk