Big Data-projekt løb i mål

Virksomheden SENS Innovation, MedCom, SDU Sundhedsteknologi og CoLab Plug & Play mødtes for at dele erfaringer fra indsamling af aktivitetsdata og for at diskutere mulighederne ved sensorbaserede aktivitetsdata i et nationalt perspektiv

Test af aktivitet med bevægelsessensorer

I regi af CoLab Plug & Play indsamlede 11 forsøgspersoner over syv dage deres personlige data om al fysisk aktivitet via to bevægelsessensorer – i form af et engangsplaster – fra SENS Innovation.

Efterfølgende arbejdede virksomheden med aktivitetsbasis-filen i samarbejde med Colab Plug & Play og testede løbende overførsel af sensordata fra forsøgspersonerne til Colab Plug & Play’s XDS database.

Efter to måneders arbejde var det tid til at fremvise resultaterne af de indsamlede aktivitetsdata.

Derfor mødtes virksomheden SENS Innovation, MedCom, SDU Sundhedsteknologi og CoLab Plug & Play den 4. maj 2017 i Syddansk Sundhedsinnovation, Odense, for at drøfte de indsamlede aktivitetsdata og for at diskutere mulighederne ved sensorbaserede aktivitetsdata i et nationalt perspektiv

Big Data analyser

Indsamling af aktivitetsdata er en del af projektet Big Data, som havde kick-off i marts 2017.

Formålet med Big Data projektet er at undersøge potentialet ved at bruge nationale standarder og infrastruktur til opsamling af sensorbaserede aktivitetsdata og til at understøtte Big Data analyser.

På kick-off blev der arbejdet med PHMR standard (Personal Health Monitoring Report).
I løbet af bare et par timer lykkedes det at udarbejde en form for ”basis-udgave” af de sensordata, som løsningen opsamler i et PHMR-dokument, sådan at data kan deles via den nationale sundheds-it-infrastruktur.

Dagens oplæg

Efter en engageret velkomst fra Christian Graversen, direktør, Welfare Tech og Inge Bendixen, vicedirektør i Syddansk Sundhedsinnovation lagde MedCom ud med at præsentere deres MaTIS projekt (Modning af Telemedicinsk Infrastruktur). Efterfølgende blev deltagerene ført igennem processen for datadeling mellem praksis, borger, kommune og sygehus og fik indblik i hvilke systemer teknologien ville blive en del af ved en eventuel fremtidig anvendelse.

Herefter præsenterede Katrine Vedel, CoLab Plug & Play mulighederne for at afprøve og teste i Plug & Play, der også lagde lokale til arrangementet. Katrine Vedel fremhævede fordelene ved at kunne gennemføre simulerede virkelighedsscenarier, som man eksempelvis gjorde ved et nyligt afholdt event vedrørende netop MaTIS.

Inge på 82 år er ikke så aktiv som hun tror

SENS Innovation var også selv på banen med en uddybning af deres sensors potentiale. Her blev bl.a. fremlagt et tænkt eksempel med ”Inge” på 82 år, der, når hun blev spurgt, fortalte at hun var overordentligt aktiv.

Hendes reelle situation var, at hun gik til bridge om onsdagen og dyrkede gymnastik om fredagen, mens der resten af ugen var stilstand i hendes aktivitetsniveau. Hendes billede af at være fysisk aktiv, stemmede dermed ikke overens med hvad læger eller sundhedspersonale måske mente var nødvendigt. Ved hjælp af data fra bevægelsessensorer vil man være i stand til at visualisere overfor Inge, hendes behov for at være mere fysisk aktiv i hverdagen.

Integration af i nationale sundheds-it-infrastruktur

Herefter præsenterede Stefan M. Sjødahl, projektleder, CoLab Plug & Play de indsamlede data.

Med udgangspunkt i hypotesen om, at vejret har indvirkning på hvor aktive eller inaktive mennesker er, søgte man svar på, om eksempelvis regn kunne have indflydelse på forsøgspersonernes aktivitet.

Resultaterne gav ikke noget entydigt svar, men studier fra andre lande, med større dataindsamlinger, viser en tydelig relation mellem vejrforhold og aktivitetsniveau.
Men det primære formål med projektet, som var at vise at det var muligt at dels integrere sensordata i den nationale sundheds-it infrastruktur samt at bruge denne til at understøtte Big Data ved at koble data fra forskellige kilder, var opfyldt og blev demonstreret på dagen.

Afholdelse af afslutningseventet skete i samarbejde med Welfare Tech for at sikre at budskabet om hvor relativt ukompliceret det er at arbejde med de nationale standarder samt potentialet for understøttelse af Big Data nåede ud til flest muligt.

Big Data-projekt løb i mål

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
It-projektleder
Stefan Madsen Sjødahl
+45 2179 4990
Stefan.Madsen.Sjodahl@rsyd.dk

SDSI
Projektmedarbejder
William Binderup Jensen
+45 3056 3339
wbj@rsyd.dk