Automatisk anmeldelse af fødsel til Den Elektroniske Kirkebog

Automatisk anmeldelse af fødsel til Den Elektroniske Kirkebog erstatter 11.000 årlige postbreve fra fødeafdelinger til kirkesogne

Omkring 11.000 gange hvert år har jordemødre sendt fødselsanmeldelse til sognet som brevpost. Det er både tidskrævende, upraktisk og dyrt for sygehusene, og sygehusene bliver jævnligt kontaktet, fordi fødselsanmeldelsen til sognet ikke er når rettidigt frem.

Nu er det slut. Fra den 19. juni 2017 sendes en automatisk fødselsanmeldelse direkte fra fødeafdelingerne til Den Elektroniske Kirkebog. Det sker samtidigt med, at fødeafdelinger sender fødselsanmeldelse til Sundhedsplejen i kommunerne.

Glæde blandt jordemødre

Gevinsterne ved den automatiske anmeldelse er direkte til at aflæse hos jordemødrene, der fortæller, at de er glade for den automatiske anmeldelse af fødsel til Den Elektroniske Kirkebog.

For de mange breve har ikke alene kostet i porto, helt nøjagtigt 297.000 kr. om året. Det har også kostet jordemødrenes arbejdstid når skemaer skulle udfyldes, printes og kommes i kuverter.

- Det er en kæmpe lettelse at slippe for de mange breve. Det er en hel arbejdsgang, der sløjfes, så vi får mere tid til de nybagte mødre, fortæller Lone Sølvsten Kappendrup, afdelingsjordemoder på Odense Universitetshospital.

Den automatiske fødselsanmeldelse sparer altså både penge og tid. Samtidigt er der nu sikkerhed for, at de rigtige oplysninger når frem til kirkekontoret i rette tid. Kirkekontoret skal nemlig have oplysningerne senest 14 dage efter fødslen.

Datafangst indsamler data

Susanne Pedersen, Syddansk Sundhedsinnovation, har været projektleder på ”Elektronisk indberetning af fødselsanmeldelse til sognet” og Regional IT har udviklet den elektroniske løsning, der gik i drift på alle sygehuse i regionen den 19. juni 2017.

Løsningen ’fanger’ data i den fødselsanmeldelse som fødeafdelingerne allerede sender elektronisk til Sundhedsplejen i kommunerne og sørger for, at data også tilgår Den Elektroniske Kirkebog og Det Centrale Personregister (CPR).

Susanne Pedersen fortæller, at hun er blevet ringet op af jordemødre efter, at løsningen blev rullet ud på alle sygehuse i regionen på en gang.

- De spurgte om det virkeligt kan passe, at de ikke skal gøre noget mere, at det bare sker automatisk, og det kunne jeg svare ’ja’ til.

I enkelte tilfælde skal der stadig sendes brev

Med den nye løsning, er der stadig to situationer, hvor jordemoderen fortsat skal anmelde fødslen med et brev til kirkesognet.

Hvis moderen ikke giver samtykke til afsendelse af fødselsanmeldelse til Sundhedsplejen har Regional IT ikke data til brug for elektronisk fødselsanmeldelse til sognet

Også i de tilfælde hvor moderen ikke har dansk CPR-nummer, kan fødselsanmeldelse ikke ske automatisk.

--------------
FAKTA - Når et barn bliver født

Når et barn bliver født i Danmark, skal det skrives ind i den store "kirkebog", der rummer oplysninger om alle, som er født i Danmark. Sådan har det været i Danmark i mere end 350 år.

I dag er kirkebøgerne en elektronisk database, Den Ny Kirkebog (DNK). De relevante oplysninger om den nyfødte indgår også automatisk i Det Centrale Personregister (CPR), da DNK og CPR er bygget op med en fælles database.

Kilde: personregistrering.dk under Kirkeministeriet.

 

Automatisk anmeldelse af fødsel til Den Elektroniske Kirkebog

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Konsulent
Susanne Pedersen
+45 2920 1422
Susanne.Pedersen@rsyd.dk