WHINN COLABoration - Mulighed for demonstration af løsninger i CoLab Plug & Play

Under WHINN-ugen afholder CoLab Denmark den 6. oktober 2016 kl. 9-14 et match making event, hvor det vil være muligt for virksomheder at demonstrere deres løsning i forbindelse med konkrete patientforløb og/eller brugerscenarier, i testmiljøet Plug & Play i Forskerparken Odense

Tid: Torsdag d. 6. oktober 2016, kl. 9-14
Sted: Syddansk Sundhedsinnovation, User Lab/CoLab Plug&Play, Forskerparken 10G, 5230 Odense.
Pris: Arrangementet er gratis (no show fee – 70 EUR)
Målgruppe: Virksomheder, sundhedsprofessionelle fra sygehuse og kommuner, borgere, konsulenter m.fl.

Kickstart af offentligt-privat samarbejde

Arrangementet kickstarter samarbejde mellem offentlige og private aktører indenfor udvikling og test, der kan resultere i bedre egenomsorg og empowerment for borgere og patienter.

Udgangspunktet vil være en diskussion af udfordringer og muligheder, identificeret i reelle patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis. Virksomheder og sundhedsprofessionelle får ny viden, inspiration og sparring i forhold til at arbejde med egen- og selvmonitorering.

Så kom og deltag aktivt i et praksisnært og innovativt arrangement om egen- og selvmonitorering indenfor sundhedsområdet.

  • Fokus på behov: Hvor ser de sundhedsprofessionelle og borgerne de store udfordringer? Vi tager afsæt i konkrete patientforløb og -cases fra Region Syddanmark
  • Hvilke regler er gældende og hvad skal man være opmærksom på, når man arbejder med brug af patents eget udstyr – oplæg ved Birgitte Drewes, afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen.

Testmiljøet Plug & Play - Kortere vej til markedet

Plug & Play Lab er et unikt test- og demonstrationslaboratorium, der understøtter virksomheder, kommuner og sygehuse.

Her er det muligt at teste, om en velfærdsteknologi lever op til relevante standarder, før den implementeres i drift. På den måde gør vi din vej fra idé til marked kortere.

Dine muligheder

Ved at deltage i arrangementet får du mulighed for at demonstrere din løsning i forbindelse med konkrete patientforløb og/eller cases. 

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig, så vi ved hvor meget tid din demonstration tager.

Kontakt derfor Trine Egsgård Køhn, Trine.Egsgard.Kohn@rsyd.dk, 29164993 - senest den 16. september 2016, hvis du ønsker at benytte muligheden for at demonstrere din løsning.

Læs mere om COLABoration og tilmeld dig på whinn.dk.

WHINN COLABoration - Mulighed for demonstration af løsninger i CoLab Plug & Play


Unikke testfaciliteter i CoLab Plug & Play


Kontaktperson
SDSI
Konsulent
Trine Egsgård Køhn
+ 45 2916 4993
Trine.Egsgard.Kohn@rsyd.dk