Topkarakter til Region Syddanmarks indsats for sund og aktiv aldring

EU-Kommissionen blåstempler Region Syddanmarks indsats med offentligt-privat samarbejde om innovative løsninger, der giver ældre medborgere mulighed for et sundt og aktivt liv

Region Syddanmark får 4 stjerner

Sammen med Catalonien, Nordirland og fem andre europæiske regioner er Region Syddanmark blevet tildelt topkarakteren 4 og status som et såkaldt referencested for sund og aktiv aldring.

Udnævnelsen til 4-stjernet referencested skete i forbindelse med European Summit on Digital Innovation for Active & Healthy Ageing i Bruxelles, i dagene den 5.- 7. december 2016.

Karsten Uno Petersen (S), formand for Innovationsudvalget i Region Syddanmark, deltog i hele det europæiske ældretopmøde og modtog hæderen på Region Syddanmarks vegne. Karsten Uno Petersen udtaler, 

- Det er en meget fornem hæder Region Syddanmark i dag bliver tildelt, og den betyder, at Region Syddanmark opnår nogle unikke muligheder for at samarbejde og udveksle viden med andre EU-regioner inden for sund og aktiv aldring. Jeg kan konstatere, at vores politiske målsætning på området er opfyldt, vi vil være blandt Europas bedste på det her område, og jeg glæder mig over, at Region Syddanmark med en målrettet indsats og dedikerede medarbejdere er lykkedes med at gå hele vejen.

De fire stjerner er den højest opnåelige bedømmelse i Europakommissionens regi, og det er en anerkendelse, som kun otte ud af 74 europæiske regioner har opnået. Udnævnelsen betyder, at Europakommissionen kan referere til og fremhæve Region Syddanmark som en mønsterregion inden for sundhedsløsninger, der skaber sammenhæng for borgerne og bidrager til en god aldring.

Længere i eget hjem med robotten LEA

Robotten LEA (Lean Elderly Assitent) er resultatet af EU-projektet SILVER, som på tværs af Holland, England, Finland, Sverige og Danmark har satset på at udvikle nye teknologier til ældreplejen.

LEA er stadig på såkaldt ’mini-series niveau’, hvilket betyder, at der stadig er behov for videreudvikling, som den hollandske virksomhed bag robotten, Robot Care Systems, står for. Virksomhederne har været vigtige aktører i SILVER, hvor deres overordnede rolle har været at udvikle robotteknologi, som kan hjælpe ældre til at leve uafhængigt i eget hjem længere.

Ny teknologi og nye udbudsformer

I takt med at der bliver flere ældre i Europa, stiger efterspørgslen på teknologiske løsninger, der kan sikre, at de ældre kan leve et uafhængigt liv i eget hjem i længere tid end i dag. Det er målet, at ældreplejen i 2020 kan servicere 10 procent flere end i dag med det samme antal plejepersonale.

Det er baggrunden for Europakommissionens 'Innovationspartnerskab for Aktiv og Sund Aldring' (EIP on AHA), som skal udvikle nye teknologiske løsninger, der kan hjælpe ældre i deres dagligdag. Det kan fx være brug af robotter og anden relateret teknologi, der kan gøre det muligt for ældre at leve længere i eget hjem - selv med fysiske eller kognitive handicaps.

Samtidigt har innovationspartnerskabet sat foklus på at fremme en ny udbudsform, kaldet prækommercielt indkøb, PCP, hvor det offentlige kan drive udviklingen af teknologien i den retning, der passer bedst med de offentlige behov. 

Fra tre til fire stjerner

Region Syddanmark har siden 2012 deltaget i det europæiske innovationspartnerskab for aktiv og sund aldring og er gået fra at være et 3-stjernet referencested til nu at opnå den højeste udmærkelse med fire stjerner. Dermed høster Region Syddanmark frugterne af flere års målrettet satsning og indsats inden for sundheds- og velfærdsinnovation.

Status som referencested dækker over et kompetent netværk, der samler kommuner, hospitaler, virksomheder, forskningsinstitutioner og lokalsamfundet i arbejdet mod bedre løsninger til ældre medborgere. 

Som referencested er Region Syddanmark forpligtet til at indgå i både formelle og uformelle partnerskaber med andre regioner i EU, og udnævnelsen giver mulighed for branding i bl.a. USA og Japan, hvilket på længere sigt kan betyde flere arbejdspladser i Region Syddanmark.


Fakta

Region Syddanmarks aktiviteter som referencested koordineres i et samarbejde mellem Det Syddanske EU-Kontor og Syddansk Sundhedsinnovation, som er Region Syddanmarks stabsenhed for sundhedsinnovation.

Bag Region Syddanmarks ansøgning om referencested står en række samarbejdspartnere, som bl.a. tæller Syddansk Universitet ved Center for Aktiv og Sund Aldring, University College Lillebælt, University College Syd, Odense Universitetshospital ved Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, Welfare Tech, Healthcare DENMARK, Enterprise Europe Network, MedCom, CoLab Denmark, Det Syddanske EU-Kontor og Syddansk Sundhedsinnovation.

Læs mere om udnævnelsen på fyens.dk.

Topkarakter til Region Syddanmarks indsats for sund og aktiv aldring


SILVER LEA bruger
SILVER LEA demonstrationLæs mere om
EIP on AHA


Kontaktpersoner i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Enhedschef
Simon Lindegaard
+45 2122 2224
slg@rsyd.dk