Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

Region Syddanmark forankrer den regionale indsats med at udbrede landsdelsprogrammet telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i Syddansk Sundhedsinnovation. Den kommunale del af programledelsen forankres i Esbjerg Kommune

Regeringen, KL og Danske Regioner har i økonomiaftalen for 2016 aftalt at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet inden udgangen af 2019.

Det er visionen, at borgere med KOL skal inddrages aktivt i eget behandlingsforløb og mestre egen sundhed. Målet er øget tryghed og fleksibilitet for borgerne samtidig med, at kvaliteten og sammenhængen i behandlingen forbedres og indlæggelser og ambulante kontroller reduceres.

Der er nedsat en programstyregruppen med følgende deltagere:

 • Peder Jest, direktør, OUH (Regional formand)
 • Arne Nikolajsen, direktør, Esbjerg kommune (Kommunal formand)
 • Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt
 • Søren Aggestrup, lægelig direktør, Sygehus Sønderjylland
 • Michael Dall, lægelig direktør, Sydvestjysk Sygehus
 • Inge Bendixen, vicedirektør (konst.), Syddansk Sundhedsinnovation
 • Jacob Kyndal, direktør Aabenraa kommune
 • Mette Heidemann, direktør, Middelfart kommune
 • Gitte Østergaard, adm. direktør, Odense kommune
 • Michael Maaløe, direktør, Vejen kommune
 • Susanne Krysiak, chefkonsulent, det regionale PLO syd sekretariat
 • 2 patientrepræsentanter udpeget af følgegruppen for behandling og pleje.

Formandsskabet i programstyregruppen er også repræsenteret i den nationale porteføjlestyregruppe for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Programstyregruppen holder sit første møde den 21. september 2016.

Syddansk Sundhedsinnovation overtager den regionale programledelsen

Den regionale projektledelse er forankret i Syddansk Sundhedsinnovation, som også bliver sekretariat for den regionale organisering.

Udbredelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere i Region Syddanmark med KOL vil foregå i tæt samarbejde med Afdelingen for Tværsektorielt Samarbejde, Praksisafdelingen og kommunerne.

 Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation