SILVER-projektet: ”Pioner-eksempel på en PCP-proces på EU-niveau”

Europa Kommissionen kalder SILVER-projektet et ”pioner-eksempel på en PCP-proces på EU-niveau”

Succesfuld afslutning på SILVER-projektet

SILVER-projektet er det første af sin art, og det har været en succes.

Europa Kommissionen kalder SILVER-projektet et ”pioner-eksempel på en PCP-proces på EU-niveau” og roser projektet for at have nået sine overordnede målsætninger med praktisk implementering og vurdering af en transnational PCP-proces.

De vigtigste og værdifulde resultater af SILVER-projektet er, at der er udviklet konkrete guidelines og skabeloner for en generel offentlig indkøbsproces - en såkaldt prækommerciel indkøbsproces (Pre-Commercial Procurement, PCP). Disse guidelines betragtes af Europa-Kommissionen som klare, praktiske og yderst værdifulde.

Herudover har projektet helt konkret anvendt PCP-processen til at identificere nye robotbaserede teknologier og services, som kan hjælpe ældre i deres dagligdag.

SILVER er et udviklingsprojekt finansieret under EU’s 7. rammeprogram for forskning og teknologiudvikling (FP7). Projektet startede i januar 2012 og sluttede i august 2016.

Syddansk Sundhedsinnovation har været ansvarlig for at opsamle læring, skabe guidelines/anbefalinger og sikre implementeringen af dem i de generiske skabeloner.

 

Læs mere om projektets formål, metode og resultater under SILVER-projektet