Region Syddanmark og kommunerne forbereder sig på telemedicinsk hjemmemonitorering

Region Syddanmark og kommunerne skaber i fællesskab forudsætningerne for, at telemedicinsk hjemmemonitorering kan sættes i drift

Regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har i økonomiaftalerne for 2016 aftalt, at telemedicinsk hjemmemonitorering skal være et tilbud til borgere med KOL i hele landet inden udgangen af 2019.

En væsentlig forudsætning for telemedicinske hjemmemonitoreringsløsninger er, at den nødvendige infrastruktur er på plads. Infrastrukturen betegner den fælles it-tekniske løsning, der gør det muligt at dele data på tværs af kommuner, almen praksis og sygehus.

Det er baggrunden for, at regionen sammen med Esbjerg Kommune, MedCom (projektleder) og Sundhedsdatastyrelsen (projektejer) har indgået en samarbejdsaftale om at afprøve infrastrukturen i det såkaldte MaTIS-projekt (Modning af Telemedicinsk InfraStruktur).

Eksisterende it-systemer skal kunne håndtere borgerens egne data

Konkret afprøves opsamling af måledata og spørgeskemaer fra de it-fagsystemer, som anvendes i kommuner, i almen praksis og på sygehuse – hhv. elektronisk omsorgsjournal (EOJ), lægepraksissystemer (LPS) og elektronisk patientjournal (EPJ). Projektet koordineres i tæt samspil med Odense Universitetshospital, som er systemejer på Region Syddanmarks EPJ-system, COSMIC.

MaTIS -projektet skal altså sikre, at de eksisterende it-systemer er tilstrækkeligt robuste til at understøtte telemedicinsk drift i stor skala og at den tilhørende dokumentation har en høj kvalitet.

Syddansk Sundhedsinnovation varetager opgaven på vegne af Region Syddanmark.

Region Syddanmark og kommunerne forbereder sig på telemedicinsk hjemmemonitorering

Kontaktpersoner i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
IT-projektleder
Anna-Britt Krog
+45 3043 3172
anna-britt.krog@rsyd.dk

SDSI
Enhedschef
Christian Mercado
+45 2617 6775
Christian.Mercado@rsyd.dk