Nyt indretningsmiljø skaber nærvær og forebygger tvang

Projekt Hjerterum har skabt et indretningsmiljø, der skal bringe patienten i fokus, skabe nærvær mellem personale, patienter og pårørende, skabe arbejdsro og samtidig give større tilgængelighed

Et hjerterum for alle

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense har med et nye indretningsmiljø skabt et hjemligt miljø centralt i afdelingen - et hjerterum - hvor det er muligt at være til stede og ikke til stede, at deltage og ikke deltage i snak og samvær.

Indretningsmiljøet består af flere elementer:

  • Stemningssættende lyd, lys og billeder
  • Multimøbler
  • Arbejdspladser ude i fælles miljøet (i stedet for inde i et kontor med glasruder)
  • Visuel guiding rundt i afdelingen.

Brugerinddragelse

Miljøet er udviklet i tæt samarbejde med brugerne.

Patienter, pårørende og medarbejdere har sammen med virksomheder været med til at udvikle designet af de nye fysiske rammer, der er blevet testet inden det færdige koncept.

Undervejs i processen kom brugerne med viden, meninger, ideer og feedback til projektet. Også en række virksomheder blev inviteret med i projektet for at bidrage med møbler og lyskoncepter, som understøtter et stemningsfuldt miljø.

Nedbringe brugen af tvang

Projektet er et af flere demonstrationsprojekter, som Psykiatrien i Syddanmark har igangsat for at nå målsætningen om minimering af tvang med 50 % i psykiatrien inden 2018. Det er samtidig en udmøntning af regionsrådets midler til udvikling af nye lyskoncepter til psykiatrien.

CoLab Recovery & Rehab og Syddansk Sundhedsinnovation har drevet projektet i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatri Odense.

Læs det inspirationsoplæg omkring arbejdet med at skabe det nye indretningsmiljø.

Læs mere på CoLab Recovery & Rehab

Nyt indretningsmiljø skaber nærvær og forebygger tvang

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation