Innovation & Co-Creation; et europæisk perspektiv på sund og aktiv aldring

WHINN-ugen: Deltag i konferencen ”Innovation & Co-Creation - et europæisk perspektiv på sund og aktiv aldring” og få del i de europæiske erfaringer med velfærdsløsninger, der skal sikre vores ældre medborgere en sund og aktiv alderdom

Fælles om bedre løsninger for en sund og aktiv aldring

Torsdag den 6. oktober 2016, mødes aktører og organisationer, som arbejder med sundhedsinnovation og velfærdsteknologi i Odense til WHINN – Week of Health and INNovation.

Det gælder også repræsentanter fra de 80 deltagende regioner og organisationer i EIP on AHA, EU-Kommissionens innovationspartnerskab for sund og aktiv aldring. Partnerskabet har siden 2013 arbejdet med at udvikle og teste velfærdsløsninger, der kan gøre det lettere og bedre at blive gammel i Danmark og Europa.

Ved konferencen ”Innovation & Co-Creation; et europæisk perspektiv på sund og aktiv aldring” deles erfaringer og resultater fra EIP on AHA og fra andre europæiske innovationsøkosystemer. Det gælder blandt andet ECHAlliance hvor en række europæiske regioner og byer samarbejder om at videndele og skabe sammenhængende sundhed for borgerne.

Der sættes fokus på de gode løsninger og især de gode løsninger, som man har formået at bringe ud over pilotfasen. For alle erfaringerne viser, at opskalering og implementering af de innovative løsninger i driften i fx kommuner, er den helt store udfordring for alle.

Region Syddanmark er vært

Region Syddanmark er vært ved konferencen. Christina E. Wancher, specialkonsulent i Syddansk Sundhedsinnovation, leder konferencen i samarbejde med de europæiske netværk CORAL, ECHAlliance samt EIP on AHA’s referencesite netværk.

Konferencen er bygget op omkring tre temaer:

  • Scenen sættes – Opskalering og generering af et marked for velfærdsløsninger
  • Vejen videre – fra beskyttet innovations-økosystem til vækst, effektivitet og kvalitet
  • Sammen om merværdi – inter-regionalt samarbejde.

Christina E. Wancher forklarer, at

- Vi er utroligt glade for at kunne byde organisationer og regioner velkommen til denne konference, hvor vi både skal lytte og lære og gennem co-creation dele viden og erfaringer. Vores tæt-pakkede program sætter fokus på nye løsninger og grænseoverskridende samarbejde.

Scenen er sat

Som optakt til diskussionen efter frokost skitserer en række key-note speakers, blandt andet Jonas Knudsen, forskningsdirektør IDA, status fra hvert deres perspektiv og sætter ord på kommende udfordringer. Denne status danner baggrund for en dialog om en række spørgsmål: Hvor tog vi fejl? Hvad har vi lært? Hvad skal der til for at skabe gennembrud? Hvad der skal til for succesfuld opskalering

Fra beskyttet innovations-økosystem til vækst, effektivitet og kvalitet

Med EIP on AHA er der skabt et velfungerende økosystem for velfærdsløsninger, der kan give borgere en sund og aktiv aldring. Alle aktører er med: Regioner og organisationer, politikere på alle niveauer og virksomheder. Projektet har understøttet samarbejde på tværs af regioner og udviklet og testet mange gode løsninger.

Og hvad så? Hvordan bringes resultaterne ud over projektrampen, så der skabes gevinst på den tre-dobbelte bundlinje i form af vækst for virksomhederne, effektivitet i driften og kvalitet for borgerne.

Konferencen stiller skarpt på at få svar på den virkelige verdens spørgsmål. Nemlig hvordan håndterer vi ejeskab til løsningerne? Er politikerne klar til at tage eller måske snarere afgive ansvar?

Sammen om merværdi – inter-regionalt samarbejde

Konference rundes af med en plenumdiskussion, som skal sætte ord på løsninger i forhold til udestående emner, fx i forhold til fremtidige samarbejder, projekter eller co-creation initiativer.

FAKTA - Region Syddanmark fik 4 stjerner

Sammen med syv andre europæiske regioner fik Region Syddanmark i juli 2016 topkarakteren 4 og status som såkaldt Reference Site for sund og aktiv aldring. Baggrunden er, at det syddanske arbejde vurderes som værende helt i top, når det gælder sundhedsinnovation, velfærdsteknologi og nye serviceløsninger, der gør det lettere og bedre at blive gammel i Danmark og Europa.

Status som Reference Site dækker over et kompetent netværk, der samler kommuner, hospitaler, virksomheder, forskningsinstitutioner og lokalsamfundet i arbejdet mod bedre løsninger til ældre medborgere.

 

Innovation & Co-Creation; et europæisk perspektiv på sund og aktiv aldring
Kontaktpersoner i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Enhedschef
Anne Bach Stisen
+45 2059 8951
Anne.B.Stisen@rsyd.dk