Håndfrit bad

I projektet ”Håndfrit Bad” har en kreds af offentlige og private parter udviklet en ny baderumsløsning, som skal medvirke til at mindske smitten mellem patienter, pårørende og medarbejdere på vores sygehuse. Projektet er nu afsluttet

 

100.000 patienter får hvert år en infektion, mens de er på sygehus. 3.000 af disse patienter dør af infektionen. Netop brugen af toilet og bad er en central smittekilde.

Det var baggrunden for projekt ”Håndfrit Bad”, et offentlig-privat innovationssamarbejde, hvor offentlige aktører og private virksomheder gik sammen om at udvikle et nyt innovativt toilet og bad, med det primære mål at minimering smitterisiko på sygehuse ved udvikling af et håndfrit baderum.

De sekundære formål var nedbringe:

  • rengøringsudgifter på grund af automatisk rengøring af WC
  • installationsomkostninger og ombygningstid på grund af montering uden på eksisterende væg
  • vedligeholdelsesomkostninger på grund af en enkel automatik
  • personaleudgifter til at hjælpe patienter i bad på grund af integreret liftfacilitet
  • forbrug af sæbe, papir, håndklæder på grund af bidet-funktion, lufttørring (i både bad, wc og bruser).

Fra første prototype til permanent installation på OUH

Samarbejdet startede med en fælles workshop, hvor det offentliges behov og ønsker til fremtidens baderum blev identificeret og diskuteret i projektgruppen.

Herefter videreudviklede de private virksomheder løsninger, der blev samlet i første tidlige prototype. Denne tidlige prototype blev opsat på Slagelse Sygehus, der testede og kvalificerede løsningen sammen med patienter og medarbejdere.

På baggrund af testen på Slagelse Sygehus blev løsningen yderligere tilrettet og forbedret inden en permanent installation opsættes til test på H.C. Andersen Børnehospital på Odense Universitetshospital i slutningen af 2016.

Funktionalitet og design er tænkt sammen

Med den færdige løsning er det muligt at få et baderum, hvor funktionalitet og design er sammentænkt.

Kabinen bliver produceret og leveret som præfabrikerede delelementer, hvilket sikrer, at driften bliver forstyrret minimalt ved ombygning eller renovering.

Brugeren guides til optimal adfærd

Visuelt er baderummet behageligt at opholde sig i, og de glatte, rengøringsvenlige overflader fremmer, at rengøringspersonalet kan gøre ordentligt rent.

Brugeren bliver desuden guidet til den rette hygiejniske adfærd, som sikrer minimal smitte imellem brugerne af baderummet.

Baderummet sikrer optimale betingelser for brugeren. Eksempelvis kan den via indbygget sensorteknologi genkende hvilken 'bruger-type', som benytter kabinen. Dette betyder, at hvis et barn skal på toilet, vil der automatisk blive ”kørt” en plint frem, så børnene kan komme op og vaske hænderne ordentligt efter toiletbesøg.

Med de mange tekniske installationer i kabinen vil den i fremtiden kunne monitorere antallet af besøgende på toilettet. Denne information vil kunne videresendes til rengøringsafdelingen, som derved kan bruge deres ressourcer på de baderum med fleste brugere og dermed også rengøre, hvor behovet og smitterisikoen er størst.

Perspektiver

Resultaterne af håndfrit bad er med til at indfri den tredobbelte bundlinje i form af potentiale for erhvervsvækst, driftsoptimering på sygehusene og bedre hygiejneforhold for patienterne.

De private virksomheder har således fået udviklet en baderumsløsning med sparring fra sygehusene. Sygehusene opnår med kabinen en målrettet, hurtig og effektiv rengøring, der hvor behovet er størst.

Patienterne guides og oplyses til en hygiejnisk adfærd, som således bidrager til mindre smitte.

Projektejer, Nobak, ser store perspektiver i resultatet fra projektet, og vil arbejde videre med at kommercialisere løsningen. Som nævnt arbejdes der desuden i øjeblikket på at opbygge en permanent installation på H.C. Andersen Børnehospital på Odense Universitetshospital.

Nobak har løbende videreudviklet delelementer af produktet, f.eks. vaskemodul, der forventes solgt som enkeltstående produkt.

Støttet af Markedsmodningsfonden
Projektet løb fra 1. marts 2013 til 31. juli 2016 og blev støttet af Sygehuspartnerskabet under Markedsmodningsfonden med 10,9 mio. kr. Markedsmodningsfonden og de fem regioner/vækstfora herunder Syddansk Vækstforum etablerede i 2011 Sygehuspartnerskabet med henblik på at hjælpe danske virksomheder med at udnytte det erhvervsmæssige potentiale, der er forbundet med de kommende års investeringer i nybygning og renovering af sygehuse rundt i landet.

Projektets partnere har fra offentlig side været Odense Universitetshospital, Sygehus Sønderjylland i Aabenraa, Hillerød Sygehus i Region Hovedstaden, Slagelse Sygehus og Køge Sygehus i Region Sjælland, Sundhedsinnovation Sjælland og Syddansk Sundhedsinnovation.

Virksomhederne i projektet var Nobak (projektejer), Grohe, Philips, Circle Consult, CPHsoft, Clemmens og Badmodul.Kontaktpersoner i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Specialkonsulent
Martin Skov
+45 4019 6902
MSkov@rsyd.dk