Fremtidens mobile sundhedsløsninger

CoLab Plug & Play blev præsenteret på Nordic Mobile Healthcare Technology Congress, som et eksempel på et testmiljø, der understøtter mobile sundhedsløsninger

Et miljø, der understøtter innovation

Katrine Vedel, specialkonsulent i Syddansk Sundhedsinnovation og daglig leder af Colab Plug&Play præsenterede det unikke test- og demonstrationslaboratorium, CoLab Plug & Play. Det skete på en session, der satte fokus på hvordan virksomheder, sygehuse og kommuner samarbejder omkring innovation.

Katrine Vedel lagde ud med at fortælle om CoLab Denmark, som er en samarbejdsplatform, der faciliterer samarbejde på tværs af sektorer og på tværs af det offentlige og det private.

Hun beskrev videre, at Colab Plug&Play, en del af CoLab Demark, understøtter den tekniske del omkring datadeling, standarder og datasikkerhed. Samt hvordan produkter kan testes og løbende markedsmodnes i Plug&Play i en form for ”sandkasse” der giver mulighed for også at involvere klinikere og patienter men på et meget tidligt tidspunkt i processen og på en sikker måde.

- I CoLab Plug & Play kan virksomheder teste, at en velfærdsteknologisk mobil sundhedsløsning lever op til blandt andet relevante it-standarder, før den implementeres i driften i kommunen eller på sygehuset, forklarede Katrine Vedel, og videre at

- Samtidigt kan virksomheden testet sin løsning af de brugere, som løsninger er rettet mod. Det uanset om det er patienter, pårørende eller sundhedspersonale.

Det betyder også, at med Plug & Play bliver det muligt, at alle aktører - private og offentlige - omkring en bestemt løsning eller produkt kan samarbejde om, at løsningen får en karakter, der sikrer bred anvendelighed

Oplægget blev meget positvit modtaget og der var interesse fra flere sider for at fortsætte en videre dialog hen mod et muligt samarbejde med Plug&Play.

Nordic Mobile Healthcare Technology Congress

Konferencen Nordic Mobile Healthcare Technology Congress er en årligt tilbagevendende konfernce og den foregik i Stokholm den 2.-3- november 2016.

Konferencen satte fokus på de udfordringer og muligheder, der ligger i sundhedsinnovation og velfærdsteknologi. Samt på de trends der lige nu og i den nærmeste fremtid præger området for mHealth og digitale sundhedsløsninger generelt.

Klinikere og kommunalt sundhedspersonale, innovationskonsulenter, beslutningstagere, virksomhedsledere, forskere og embedsmænd fra hele Norden var samlet for at diskutere hvordan sundhedsvæsenet kan imødekomme de tre udfordringer: at forbedre den patientoplevede kvalitet, at få mere sundhed for pengene og at reducere omkostningerne ved sundhed og omsorg.