Første spadestik til nyt rehabiliteringscenter i Kerteminde

Mandag den 24. oktober 2016 tog borgmester Hans Luunbjerg første spadestik til det nye rehabiliteringscenter i Kerteminde Kommune

 

Det åbne og inviterende byggeri skal opføres ved Toften i Munkebo i det kuperede landskab med storslået udsigt over Noret. Rammerne er designet ud fra nyeste viden om sundhed og forebyggelse, som i tæt samspil med de smukke omgivelser, skaber et flagskib for helende arkitektur.

Marianne Machon, formand for social- og sundhedsudvalget i Kerteminde Kommune, beboere, personale, repræsentanter fra Syddansk Sundhedsinnovation og arkitekt fra arkitektfirmaet RUM, som i april 2015 vandt projektkonkurrencen om det nye rehabiliteringscenter var til stede, da borgmester og medarbejdere tog det første spadestik til byggeriet.

- Som formand for Social og Sundhedsudvalget ser jeg frem til et fortsat godt samarbejde med alle interessenter og til igangsætning af det længe ventede byggeri. Rehabiliteringscenteret skal skabe de bedst mulige rammer for, at Kerteminde Kommune kan tilbyde døgnrehabiliteringspladser. Det nye center vil imødekomme det stigende behov for rehabiliteringspladser primært til borgere der udskrives efter sygehusindlæggelse. Målet er, at borgerne i videst muligt omfang vil kunne opleve et meningsfuldt liv og derigennem en øget livskvalitet, udtaler Marianne Machon

Kvalificering af byggeriet

Gennem de sidste 2 år har brugerne i projektet været involveret i at kvalificere det nye byggeri. Der er bl.a. gennemført brugertest af de forskellige funktionalitet i byggeriet, og indretning har været en integreret del af planlægningen af byggeriet.
I fuldskala 1:1 mock ups i Syddansk Sundhedsinnovation har brugere i tæt samarbejde med arkitekterne fra RUM, testet forskellige workflows. Det har bl.a. ført til justeringer af indretningen, hvor et planlagt niveauspring mellem træningsafsnit og sal er blevet sløjfet, fordi det skabte uhensigtsmæssigt flow i forhold til bevægelsesmønstre og personaleressourcer.

Nyt rehabiliteringscenter i Kerteminde

Rehabiliteringscenterets primære formål er at mindske, udskyde og forebygge borgerens behov for hjælp og pleje. Det gælder især for borgere som bliver udskrevet efter behandling på sygehuset.
Disse tilbydes i det kommende rehabiliteringscenter et ophold med fokus på træning og vejledning, der skal gøre borgeren i stand til at bevare en dagligdag på egne betingelser og i eget hjem længst muligt.

Borgere, brugere og medarbejdere inddrages

Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) har samarbejdet med Kerteminde Kommune om brugerinvolvering og fastlæggelse af funktionelle krav til det 1800 m2 store byggeri. SDSI vil i den kommende byggeperiode fortsat deltage med deres ekspertviden og kendskab til den specifikke brugergruppe.

Filmen viser brugerprocessen i forløbet. Se flere billeder på Kerteminde Kommunes hjemmeside.