FILM – Længere i eget hjem med hjælp fra robotten LEA?

Projektet SILVER nærmer sig sin afslutning. To officielle videoer præsenterer den hollandske robot LEA (Lean Elderly Assistant), en intelligent rollator, som skal gøre det muligt for ældre at blive længere i eget hjem

Robotten LEA er resultatet af EU-projektet SILVER, som på tværs af Holland, England, Finland, Sverige og Danmark har satset på at udvikle nye teknologier til ældreplejen.

LEA er stadig på såkaldt ’mini-series niveau’, hvilket betyder, at der stadig er behov for videreudvikling, som den hollandske virksomhed bag robotten, Robot Care Systems, står for.

Virksomhederne har været vigtige aktører i SILVER, hvor deres overordnede rolle har været at udvikle robotteknologi, som kan hjælpe ældre til at leve uafhængigt i eget hjem længere.

Baggrunden er, at i takt med at der bliver flere ældre i Europa, stiger efterspørgslen på teknologiske løsninger, der kan sikre, at de ældre kan leve et uafhængigt liv i eget hjem i længere tid end i dag. Det er målet, at ældreplejen i 2020 kan servicere 10 procent flere end i dag med det samme antal plejepersonale.

Test i Odense Kommune og Syddansk Sundhedsinnovation

Ad to omgange har Odense Kommune og Syddansk Sundhedsinnovation været med til at teste prototyper af robotten.

Første gang i foråret 2015, hvor Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Odense Kommune gennemførte en prototypetest af robotten for at undersøge anvendeligheden i forhold til målgruppen og for at se, om der var eventuelle risici ved anvendelsen.

Anden gang i foråret 2016, hvor Odense Kommune testede robotten på Ærtebjerghaven Plejecenter med fokus på de fremtidige brugere af teknologien.

Fine priser til Lea

LEA har allerede høstet stor anerkendelse og modtog i 2015 både Herman Wijffels Innovation Award for Healthcare og Shell LiveWire Award.

FAKTA - Innovative udbud gennem prækommercielle indkøb

I udviklingen af teknologi til ældreplejen har SILVER-projektet benyttet sig af en ny udbudsform, som hedder prækommercielt indkøb, PCP. Det er en udbudsform, hvor det offentlige kan drive udviklingen af teknologien i den retning, der passer bedst med de offentlige behov.
I Europa er PCP stadig nyt. Syddansk Sundhedsinnovation har også deltaget i SILVER med det formål at indhente og sprede erfaringer om PCP til offentlige organisationer i Danmark.