Et nyt hold innovationsagenter i Region Syddanmark

11 medarbejdere i Region Syddanmark har fået bevis på deres nye færdigheder som innovationsagenter

De 11 medarbejdere har afsluttet et 6-dages uddannelsesforløb i innovation og brugerinddragelse og bliver dermed del af regionens korps af innovationsagenter, der kan bringe arbejdet med brugerinddragelse og innovation ind i deres daglige virke på sygehusene, i psykiatrien og på socialområdet.

På uddannelsesforløbets sidste dag den 8. december 2015 præsenterede deltagerne de innovative løsninger, de har udviklet i løbet af deres uddannelse.

Kom godt hjem og ha’ det godt

Flere af deltagernes problemfelter kredsede om udfordringerne i forbindelse med patientens udskrivelse.
Anni Nørregaard, udviklingssygeplejerske, Neurokirurgisk Afdeling, OUH, satte i sin problemstilling blandt andet fokus på de mange kontakter patienterne har i deres forløb i Neurokirurgisk Afdeling.

For at skabe overblik udviklede Anni Nørregaard et visuelt overblik over en konkret patients forløb på afdelingen. Hun forklarer,

- Det var en øjenåbner for alle. Der er virkelig mange kontakter på tværs af mange afdelinger. Med så mange kontakter er det ekstra vigtigt, at alle siger det samme, altså giver ens information på samme høje niveau.

Anni Nørregaard var alene afsted, men havde opbakning fra en tværfaglig projektgruppe hjemme i afdelingen. Hun fortæller, at

- det er utroligt vigtigt i forbindelse med forbedringsarbejde at have en tværfaglig projektgruppe, som bakker op,

og videre om sin læring under uddannelsen

- Jeg har lært at blive i processen, så processen bliver styrende for resultatet. Og så har jeg lært at stjæle med stolthed, at blive inspireret af andre.

Patientinddragelse, ja tak

Pia Ringkvist, klinisk sygepleje specialist på Lungemedicinsk Afdeling, var også alene afsted på Innovationsagentuddannelsen. Og også for Pia Ringkvist var det en udfordring. Så også fra hende en opfordring til, at to kolleger tager sammen på innovationsagentuddannelse.

Pia mener også, at

- det er vigtigt, at man i afdelingen afsætter en projektgruppe, da der er brug for sparring i ens praksis og det er også betydningsfuldt for at emnet kan implementeres i praksis når flere har ejerskab.

I sit uddannelsesforløb kiggede Pia Ringkvist på det evige paradoks med patientinddragelse. Hun forklarer,

- Alle, læger, sygeplejersker, lægesekretærer siger: patientinddragelse, det gør vi allerede. Men når vi i LUP’en spørger patienterne, så er det ofte det de savner og efterspørger.

Hun har undervejs spurgt sig selv, hvad består patientinddragelse egentlig består af? Og mener, at patientinddragelse meget vel kan være forskelligt fra patient til patient og fra sygdom til sygdom. Samtidigt har Pia Ringkvist også konstateret, at spørgsmålet om hvorfor vi ønsker at inddrage patienter kan ske ud fra forskellige forståelser.

- Vi gør det for patienternes skyld, men i høj grad også for samfundets skyld ud fra en ressourcebetragtning. Alle disse forhold er en af forklaringerne på, at patientinddragelse slet ikke er nemt.

Pia Ringkvist fortæller, at hun i sine undersøgelser har arbejdet med personaer. Med personaer kan man med udgangspunkt i virkelige patienter fra klinikken beskrive sine forskellige fiktive brugere og dermed de profiler, som patientinddragelse skal spille op imod. Pia forklarer,

- Vores patienter udgør en særlig udfordring, med personaer kan jeg anskueliggøre hvordan man kan inddrage fx en KOL-patient, som også er misbruger.

Patientinddragelse handler også om kultur

Afdelingssygeplejerske Maria Lenius og projektleder Helle V. Aalykke, Neurologisk Afdeling på OUH, benyttede også innovationsagentuddannelsen til at arbejde struktureret med patientinddragelse, information og kommunikation med det formål at styrke patienttilfredsheden i sengeafsnittet.

De havde stor gavn af en løbende dialog med den interne tværfaglige projektgruppe, som ydede en stor indsats i arbejdet med patientinddragelse.

- Det er en udfordring at få patienterne til at sætte ord på, hvad de mener er GOD patientinddragelse og at beskrive deres behov, som inddragelse og innovation skal spille op imod, forklarer Maria Lenius og Helle V. Aalykke.

Maria Lenius og Helle V. Aalykke er nået frem til, at flere forhold skal være opfyldt i forhold til god patientinddragelse.

- På den ene side skal struktur og rammer være på plads, men det handler i høj grad også om afdelingens kultur og værdier.

De to sygeplejersker arbejder videre med at styrke afsnit N1’s patientinddragelse og patienttilfredshed patientinddragelse.

Et nyt hold innovationsagenter i Region Syddanmark

Kontaktpersoner