CoLab Lillebælt - samarbejde om sundhed på tværs af kommuner og sygehus

Sygehus Lillebælt og Middelfart Kommune indleder et samarbejde, som skal forebygge og reducere infektioner blandt børn i kommunens daginstitutioner. Til at understøtte dette samarbejde etableres nu CoLab Lillebælt

Sygehus Lillebælt arbejder sammen med Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner på at sikre et sundt og robust civilsamfund. Et naturligt udgangspunkt for samarbejdet er forebyggelses- og hygiejneområdet på tværs af sektorerne for at sikre, at borgerne slet ikke bliver til patienter – at de forbliver sunde og raske. Til at understøtte dette samarbejde etableres nu CoLab Lillebælt.

Hånd om hinandens sundhed

Som en del af visionen indleder Sygehus Lillebælt og Middelfart Kommune nu et stærkere samarbejde på sundhedsområde. Med udgangspunkt i Middelfart Kommunes hygiejneindsats ”Hånd om hinanden” starter kommunen og Sygehus Lillebælt et forpligtende samarbejde om at forebygge og reducere infektioner blandt børn i kommunens daginstitutioner. Erfaringer, produkter, løsninger og metoder skal udbredes til øvrige borgergrupper og til de øvrige kommuner.

Vi kalder det CoLab Lillebælt

Samarbejdet forankres i det nyetablerede og lokale CoLab Lillebælt. Her går Sygehus Lillebælt og Middelfart Kommune sammen om at udvikle og teste nye og bedre borgernære løsninger, der hjælper med at opretholde god hygiejne, så smitterisikoen mindskes og antallet af syge borgere nedbringes.

Dorthe Gylling Crüger, administrerende direktør for Sygehus Lillebælt udtaler om det kommende CoLab-samarbejde

- Vi ser frem til samarbejdet med Middelfart Kommune. Det er vigtigt for den borgernære sundhed, at sygehus, kommuner, almen praksis og virksomheder samarbejder om nye fremtidssikre velfærdsløsninger til gavn for patienter og borgere. CoLab Lillebælt er en god platform for dette samarbejde.

Brugerinddragelse og samarbejde på tværs

CoLab Lillebælt er en integreret del af samarbejdsorganisationen CoLab Denmark, som fokuserer på samarbejde mellem sygehuse, kommuner og private virksomheder i udviklingen af ny og bedre velfærdsteknologi. Og som inddrager brugerne – patienter, borgere, medarbejdere – i denne udvikling.

CoLab Denmark er initieret for at forbedre borgernes livskvalitet og skabe en effektiv udnyttelse af de ressourcer, der er til rådighed i kommuner og regioner. Til gavn for velfærden for patienter og borgere. Og til gavn for øget vækst hos de syddanske virksomheder

Syddansk Sundhedsinnovation

Som ansvarlig for CoLab Denmark programmet supporterer Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) CoLab Lillebælt og hjælper med etableringen, samt understøtter de projekter, som CoLab Lillebælt styregruppen beslutter sig for at gennemføre.

Læs mere om CoLab Denmark og de øvrige lokale CoLab på CoLab Denmarks hjemmeside.