Bedre demenspleje på tværs af sektorer og grænser - Demantec netværksarrangement

Den 14. december 2016 mødes kommuner, plejehjem, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, der arbejder med mennesker, der er ramt af demens. Bliv inspireret af ligheder og forskelle i den danske og den tyske måde at takle udfordringerne på til Demantec netværksarrangement

Demantec er et dansk-tysk projekt, som skal fremme innovative teknologier på plejehjem målrettet demensplejen. En vigtig del af Demantec er netvæksarrangementerne, hvor du har mulighed for at møde uddannelsesinstitutioner, virksomheder, kommuner, plejehjem og mange organisationer fra Danmark og Tyskland, der arbejder med mennesker, der er ramt af demens.

Den 14. december 2016 handler netværksarrangementet om, hvordan uddannelsesinstitutioner kan bidrage til at sikre, at fagpersonalet har den nødvendige viden og kompetencer til at kunne implementere innovativ velfærdsteknologi i praksis. Der er fokus på det nødvendige samarbejde mellem aktørerne i hele fødekæden – fra forskningens verden til dagligdagen i plejecentre.

Læs programmet og tilmeld dig på Welfare Techs hjemmeside.

Syddansk Sundhedsinnovations rolle i Demantec

Syddansk Sundhedsinnovation(SDSI) repræsenterer Region Syddanmark i projektet og har ansvaret for arbejdspakken ”Test, evaluering og co-creation af implementeringsmodeller”.

SDSI er i den forbindelse ansvarlige for test af nye teknologier på tre udvalgte plejehjem:

  • Det specialiserede demensplejehjem "Rise Parken" i Aabenraa Kommune
  • Unter dem Regenbogen (en del af Delta Pflegebetrieb GmbH)
  • Gotthard-und-Anna Hansen Stift (en del af DIAKO Soziale Enrichtungen GmbH) i Tyskland.

SDSI har også ansvaret for co-creation af implementeringsmodeller for e-healthløsninger til demente på plejehjem på tværs af den dansk-tyske grænse. Formålet med denne aktivitet er at identificere generiske aspekter for implementering af forskellige typer e-healthløsninger på plejehjem til gavn for både plejehjem og e-health virksomheder ifm. fremtidig implementering af e-healthløsninger.

Bedre demenspleje på tværs af sektorer og grænser - Demantec netværksarrangementKontakt i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Specialkonsulent
Caroline Strudwick
+45 4024 7587
Caroline.Strudwick@rsyd.dk