Regionerne offentliggør udbudsmateriale for tolkeydelser til sygehuse, psykiatrien og almen praksis

Udbudsmaterialet fokuserer på tolkning ud fra et helhedsperspektiv, med det formål at sikre den bedste kvalitet for patienterne

Udbud af tolkeydelser som offentligt innovativt indkøb

Udbudsmaterialet er udformet på baggrund af en innovativ proces, hvor der har været fokus på at se tolkning i et helhedsperspektiv.

Fire workshops med brugerne - indkøbere og sundhedspersonale, tolke og tolkevirksomheder samt øvrige eksperter på tolkeområdet, har været inddraget i processen med fokus på at skabe den bedste kvalitet for patienterne.

Region Syddanmark og Region Hovedstaden er ansvarlige for det fællesregionale udbud af tolkeydelser, som er gennemført i samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation og de øvrige tre regioner i Danmark.

Udbuddet er støttet af Markedsmodningsfonden.

Find udbudsmaterialet på

Regionerne offentliggør udbudsmateriale for tolkeydelser til sygehuse, psykiatrien og almen praksis

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Innovationskonsulent
Randi Lehmann Boesen
+45 3027 2620
rlb@rsyd.dk