Region Syddanmark lancerer nu ’En indgang for industrien’

Virksomheder med velfærds- eller medicoteknologiske produkter og løsninger får adgang til test på sygehusene, psykiatrien og socialområdet

Det nye initiativ hjælper virksomheder med at etablere samarbejder med Region Syddanmarks sygehuse, psykiatrien og socialområdet. Dermed bliver det nemmere for virksomheder at få testet nye produkter i den kliniske hverdag som løsningen eller produktet skal fungere i.

Matchmaking mellem virksomhed og sygehus

Konkret tilbyder ’En indgang for industrien’, at virksomheder kan henvende sig ét sted i regionen og få gratis sparring og vejledning i forhold til at afklare hvor og hvordan et produkt bedst testes. Herefter sker en matchmaking med en konkret sygehusafdeling.

Med andre ord gør En indgang det nemt for virksomheder at etablere kontakt til og samarbejde med Region Syddanmarks sygehuse, psykiatrien og socialområdet.

En indgang vejleder også om eventuelle behov for udviklingsforløb, såfremt den indledende screening af produktets modenhed viser behov for dette.

For sygehusafdelingerne betyder den nye ordning, at de får hjælp til at håndtere virksomhedshenvendelser og tage den indledende dialog og afklaring.

Først når medarbejderne bag En indgang har været i dialog med virksomheden og har screenet produktets modenhed og potentiale matches virksomheden med den rette sygehusafdeling.

Peder Jest, Direktør, Odense Universitetshospital udtaler,

- Vi ser meget frem til denne ordning. Samarbejde med virksomheder om kliniske tests og forsøg kan bidrage med ny viden, som sygehusene kan bruge i forskningen og udviklingen af løsninger, der på sigt kommer vores patienter til gavn.

FAKTA

Har du et produkt eller produktidé og har brug for sparring omkring mulighederne for samarbejde?

Kontakt - Regional koordinator Lise Wraae Silberling, Lise.Wraae.Silberling@rsyd.dk, 2979 6521.

En indgang for medicoindustrien er et nationalt initiativ, der skal understøtte virksomheder i at etablere samarbejder med regionernes sygehuse om test, udvikling og kliniske forsøg.

Formålet er at skabe vækst, ny viden i driften og i sidste ende bedre tilbud til borgere og patienter.

I Region Syddanmark er ansvaret for En indgang placeret i Syddansk Sundhedsinnovation i Odense, regionens stabsenhed for sundheds- og velfærdsinnovation.

Læs mere på: www.syddansksundhedsinnovation.dk/enindgang.

Initiativet supplerer den eksisterende indgang for pharma-virksomheder, der er placeret på OUH i GCP-enheden.

Læs mere på: http://www.ouh.dk/wm474121

Region Syddanmark lancerer nu ’En indgang for industrien’