Prækommercielle Indkøb: Sådan samarbejder vi om fremtidens sundhedsløsninger

Virksomheder, forskere og offentlige aktører kan gennem PCP-metoden samarbejde om at udvikle og investere i fremtidens innovative produkter og services, fx indenfor sundhedsområdet. Europæiske resultater fra arbejdet med metoden blev præsenteret i Bruxelles

PCP (Pre-Commercial Procurement) er en metode, der tillader offentlige aktører at investere i innovative løsninger, der endnu ikke er at finde i markedet.

Konkret består metoden af et samarbejde mellem offentlige aktører med en konkret udfordring i horisonten og virksomheder, der arbejder med udvikling af innovative produkter.

Den tidlige investering fra det offentlige tillader, at testfasen, udviklingen og anvendelsen sker inden problemet eksploderer – og virksomhederne undgår at tabe projektet på gulvet grundet manglende investering eller tid til at teste.

Det skriver EU-konsulent Allan Nordby Ottesen, fra Det Syddanske EU-kontor på deres hjemmeside.

Nye resultater i Bruxelles

PCP bliver blandt andet brugt som metode til at udvikle fremtidens sundhedsløsninger, og en række europæiske resultater fra arbejde med PCP i sundhedssektoren blev præsenteret på en konference i Bruxelles i maj 2016.

EU-konsulent Allan Nordby Ottesen fra Det Syddanske EU-Kontor deltog, og ifølge ham er der et stort potentiale i at anvende PCP-metoden – også i en syddansk kontekst:

- I Region Syddanmark har vi allerede fået en del erfaringer med metoden, og der er bestemt potentiale for at styrke hele det velfærdsteknologiske økosystem i regionen, når der skabes mere dynamik og samspil mellem den offentlige sundhedssektor og de private virksomheder. Det burde være til gavn for alle – ikke mindst patienter og borgere, der i sidste ende kan få bedre produkter og servicetilbud, fortæller Allan Nordby Ottesen. 

Prækommercielle Indkøb: Sådan samarbejder vi om fremtidens sundhedsløsninger

Kontaktpersoner i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Specialkonsulent
Caroline Strudwick
+45 4024 7587
Caroline.Strudwick@rsyd.dk