Ny app til hjemmemålinger udviklet i samarbejde mellem industri og klinik

Ved hjælp af en app i en iPhone kan patienter i Region Syddanmark med forhøjet blodtryk spare turen til ambulatoriet på Odense Universitetshospital og selv klare de obligatoriske blodtryksmålinger hjemme eller på arbejdet

Det er den fynske it-virksomhed MedWare, der i samarbejde med Apple og Odense Universitetshospital, har udviklet teknologien, som gør det muligt for patienten, via Apples sundhedsapp, som er standard i alle nyere Apple-produkter, at overføre de regelmæssige blodtrykstal til "Mit sygehus"-appen.

Det skriver magasinet Medicoteknik i sit juni 2016-nummer.

Mere kvalitetstid på jobbet og i familien

Sådan lyder udbyttet for en række patienter med forhøjet blodtryk i Region Syddanmark, som deltager i et nyt projekt, "Mit sygehus", som er et testforløb med hjemmemonitorering via en iPhone. Testforløbet er skudt i gang i foråret 2016.

Projektet er et samarbejde i mellem Odense Universitetshospital (OUH) og Odense Kommune. Patienten kan foretage målingerne hjemme eller i en pause på arbejdet. Dermed sparer blodtrykspatienterne, der ofte er i den arbejdsduelige alder, at skulle rive mange timer - eller for dem der kommer langvejs fra; en hel dag - ud af kalenderen for at tage turen til ambulatoriet på OUH.

Adgang fra Apples sundhedsapp til appen "Mit Sygehus"

- "Mit sygehus" er et godt eksempel på brugerdrevet innovation. Vi har en række ideer til, hvordan mange problemstillinger i fremtidens sundhedsvæsen kan løses med innovation og anvendelse af den moderne teknologi. I den sammenhæng er det en stor fordel for os at samarbejde med Odense Universitetshospital, da det betyder, at vi hurtigt kan komme tæt på vores marked; altså ud til borgeren og patienten, som vores løsninger i sidste ende gerne skal gøre livet lettere for, siger Jacob Glasdam, partner i MedWare.

Meget af udviklingsarbejdet har handlet om at sikre adgang fra den ene app, Apples sundheds-app, til en anden app, "Mit sygehus". Med forbindelsen mellem de to apps har sundhedspersonalet adgang til de målinger, patienterne selv foretager.

I testforløbet er det Apples produkter, der anvendes, men teknologien bag "Mit sygehus" er udviklet til fremadrettet også at kunne anvendes med produkter fra andre leverandører. Og til andre patientgrupper. "Mit sygehus"

Hjemmebehandling understøtter patientens forløb

De deltagende patienter i "Mit sygehus" får alle udleveret en iPhone fra Apple, hvis de ikke har en i forvejen, samt udstyr til at måle deres blodtryk. Blodtryksmåleren tilsluttes patientens iPhone, og når blodtrykket er målt, gemmes de målte data i Apples sundhedsapp. Patienten bestemmer derefter, hvilke målinger læger og sygeplejersker skal have adgang til.

Sundhedspersonalet kan derefter hente oplysningerne via "Mit sygehus", og de indgår derefter i patientens elektroniske patientjournal, EPJ.

- Med udsigt til en fremtid, der byder på færre sengepladser og flere ældre, er der brug for nye velfærdsteknologiske og innovative produkter, der kan understøtte, at patienten i højere grad behandles hjemme, i det omfang hun eller han er klar til det. I mange tilfælde vil det forbedre patientens livskvalitet, at hun eller han selv kan forestå dele af behandlingsforløbet hjemme eller i en pause på arbejdet, siger Peder Jest, lægefaglig direktør på OUH.

Om app'en ”Mit sygehus”

App'en "Mit Sygehus”  er udgivet af Region Syddanmark og imødekommer den måde, hvorpå mange patienter ønsker at søge informationer og bruge digitale medier. Patient empowerment og optimering af patientforløb er i højsædet. Det handler om selvmonitorering og mere levende, mere overskuelig, og mere målrettet patientinformation.

Èn indgang - Virksomhedernes indgang til klinisk samarbejde

Har du og din virksomhed brug for hjælp til at etablere et samarbejde med Region Syddanmarks sygehuse samt social- og psykiatriområdet om test, udvikling og kliniske forsøg indenfor pharma, medicinsk udstyr, medicoteknik eller velfærdsteknologiske område?

Én indgang for medicoindustrien er et initiativ, der hjælper virksomheder med at etablere samarbejder med Region Syddanmarks sygehuse samt social- og psykiatriområdet om test, udvikling og kliniske forsøg indenfor det medico- eller velfærdsteknologiske område.

En indgang-slideer

Ny app til hjemmemålinger udviklet i samarbejde mellem industri og klinik