Nu bliver det lettere at dele og genbruge offentlige innovationer

Spredningsguiden gør det nemt at dele og genbruge innovation

Spredningsguiden - samarbejde om at dele og genbruge innovationer

Center for Offentlig Innovation har udviklet Spredningsguiden for at hjælpe offentlige arbejdspladser med at dele egne innovationer og genbruge andres.

Spredningsguiden gør det let at overskue en ellers kompleks proces.

Guiden hjælper med at skabe et fælles sprog og sikre forventningsafstemning før et samarbejde. Vi bruger både innovations- og projektmodeller i det offentlige. Med Spredningsguiden kan vi gå lige så systematisk til spredning af innovation, som vi gør til udvikling af innovation og til projektstyring.

Spredningsguiden er relevant for alle, der vil samarbejde om at oversætte en innovation fra én kontekst til en anden. Guiden indeholder seks faser med tilhørende værktøjer, som hjælper med at strukturere dialogen undervejs.

Vi får mere for skattekronerne, når offentlige arbejdspladser genbruger hinandens løsninger i stedet for parallelt at udvikle løsninger på de samme problemer. Det er godt for samfundsøkonomien og sund fornuft for den enkelte arbejdsplads. Når vi genbruger andres løsninger, kan vi spare udviklingsomkostninger, springe blindgyderne over og komme hurtigere frem til effekt. Og når vi deler vores egne løsninger med andre, kan vi bruge deres erfaringer med at tilpasse og implementere vores løsninger til at videreudvikle vores egne.

Guiden bygger på forskning, feltstudier og flid.

Læs mere på Center for Offentlig Innovation.