Medarbejderdreven testmodel til test af produkter og teknologier

I regi af CoLab Denmark har Syddansk Sundhedsinnovation udviklet en generisk medarbejderdreven testmodel til test af produkter og teknologier

Personalet indsamler selv data

Modellen understøtter, at personalet selv kan indsamle evalueringsdata. Derved reduceres udgiften til test, samtidig med at de indsamlede data ufiltreret tager udgangspunkt i den daglige drift på fx de sociale bosteder.

Med den medarbejderdrevne testmodel vurderes et produkt fra både borgerens, personalets og organisationens perspektiv, og faktorer som økonomi og produktets funktionalitet belyses ligeledes.

Videndeling med offentlige testrapporter

Alle indsamlede data analyseres og visualiseres i en testrapport, som udarbejdes i samarbejde mellem institutionen og Syddansk Sundhedsinnovation.

Rapporterne samles i et bibliotek i CoLab, og skal sikre en bedre vidensdeling mellem institutioner, så ledelserne kan træffe kvalificerede beslutninger om indkøb af fx velfærdsteknologier.

På Handicapcenter Nordøstfyn har man afprøvet og evalueret Armon armstøtte som hjælpemiddel til en mere selvstændig bespisning, mens man på tværs af Center for Børn & Unge, Autismecentret og Handicapcenter Nordøstfyn har afprøvet robotbolden QueBall.

Evalueringsrapporterne kan downloades fra højremenuen.

Medarbejderdreven testmodel til test af produkter og teknologier

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Innovationskonsulent
Henriette Søgaard
+45 2159 8450
henriette.sogaard@rsyd.dk