Lige sundhed for alle

Stor interesse for workshop om nudging som en af vejene til hvordan vi kommer uligheden i sundhed til livs, så psykisk sygdom ikke også betyder markant højere dødelighed

Psykisk syge dør tidligere

I Danmark er psykisk sygdom ofte lig med markant højere dødelighed. Faktisk dør mennesker med en psykisk sygdom 15-20 år tidligere end deres raske medborgere, og ofte skyldes det, at de ikke får tilstrækkelig hjælp til deres fysiske sygdommen. Det har Region Syddanmark, kommunerne og de praktiserende læger i regionen sat sig for at gøre noget ved med konference LigeSund.

Hvis du har en psykisk sygdom, er der stor sandsynlighed for, at du kommer til at dø tidligere, end hvis du ikke havde. Og i 60% af tilfældene kan overdødeligheden forklares med fysiske sygdomme, som patienten ikke får tilstrækkelig behandling for. Det viser undersøgelsen ”Psykisk sundhed og ændringer i livsstil”, som er lavet af Marete Nordentoft fra Vidensråd for Forebyggelse.

Denne ulighed i sundhed var omdrejningspunktet for konferencen Lige Sund, som blev afhold torsdag d. 10/3 på Hotel Scandic Kolding. Her var både Region, psykiatri, somatik, kommuner, praktiserende læger, patienter, pårørende og interesseorganisationer til stede for sammen at drøfte og blive klogere på, hvordan vi kommer uligheden i sundhed til livs.

Læs mere hos Psykiatrien i Syddanmark.

Dagen var spækket med taler, paneldebatter og workshops, blandt andet workshop om hvordan nudging kan være med til at skabe mere lilghed i sundhed.

Lige sundhed med nudging 

Det var stor interesse for workshoppen ”Hvordan kan nudging være med til at skabe mere lighed i sundhed”

Omkring 100 deltagere var i to omgange med på workshoppen, hvor innovationskonsulent Dorthe Kjerkegaard introducerede nudging. Både de adfærdsteorier der ligger bag, men i høj grad også de praktiske erfaringer man har gjort med nudging.

Dorthe Kjerkegaard lagde vægt på, at forudsætningen for at arbejde med nudging er at kombinere adfærdsmæssige principper med designløsninger, fordi designløsninger ofte er det praktiske værktøj, der guider eller nudger mennesker til at ændre adfærd.

Det gælder principper om anvende den rette form for sprogbrug eller retorik, og servere løsninger igennem ligemænd, så det er lettere at modtage og forstå interventioner. Ligeledes gælder det om at give brugerne flere valgmuligheder, så de har en øget oplevelse af kontrol.Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation