Leverandører formulerer mål til nationale infrastruktur for telemedicin

En succesfuld infrastruktur for telemedicin kræver tilpasning af betalingsmodeller og måling af værdien af telemedicin. Det var budskabet, da repræsentanter for leverandører af telemedicin var samlet i Syddansk Sundhedsinnovation i Odense for at formulere ønsker til en national infrastruktur for telemedicin

70 repræsentanter for leverandører af telemedicin var samlet til workshop i Syddansk Sundhedsinnovation i Odense den 26. januar 2016 for at diskutere og formulere ønsker til den nationale infrastruktur for telemedicin.

Arrangementet var arrangeret af Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi i samarbejde med 4S-online.dk, MedCom og Syddansk Sundhedsinnovation med opbakning fra Danske Regioner. Omdrejningspunktet for debatten var organisation, forretning, teknologi og politik omkring en national infrastruktur for telemedicin. 

Samlet rapport med anbefalinger i april 

Pointerne fra workshoppen bliver samlet i en rapport, der skal levere anbefalinger til sundhedspolitikere om, hvordan vi kan øge udbredelsen og udviklingstakten på det telemedicinske område.

Medicoindustriens ekspertgruppe for telemedicin vil drøfte rapporten, inden den bliver offentliggjort i april måned.

Læs mere på welfaretech.dk.

Leverandører formulerer mål til nationale infrastruktur for telemedicin

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation