Kortere vej til markedet med CoLab Denmark

Det danske velfærdssamfund er udfordret. Derfor skal der udvikles nye innovative velfærdsteknologiske løsninger til gavn for både patienter og medarbejdere i sundhedssektoren. I den sammenhæng spiller CoLab Denmark en vigtig rolle

Det skriver magasinet Medicoteknik.

Der tænkes stort og innovativt hos medarbejderne i CoLab Denmark. Her kan private velfærdsteknologiske virksomheder teste deres produkter direkte i den virkelige verden,
inden produkterne implementeres på sygehuse og i kommunerne.

- Vi er meget stolte af denne testmodel, som både kommuner og sygehuse har taget til sig. Vi er derudover allerede i dialog med de praktiserende læger om også at få dem med, siger Søren Lindgaard, it-direktør og konstitueret direktør for Syddansk Sundhedsinnovation.

Målrettede test i virkelighedsnære miljøer

CoLab Denmark er den eneste udbyder i Danmark – og formentlig
i verden – af ét samlet velfærdsteknologisk testmiljø på tværs af kommuner og sygehuse.

Hos CoLab Denmark samarbejder sygehuse og kommuner om behovet for nye velfærdsteknologiske løsninger, og i fællesskab åbner de op for samarbejdet med virksomheder om udvikling og
test af konkrete løsninger.

Virksomhederne kan dermed i lokale og driftsnære test- og udviklingsmiljøer få hjælp til at tilpasse og udvikle velfærdsteknologiske produkter og services, så de imødekommer et reelt behov i sundhedssystemet og plejesektoren.

Download og læs artiklen.

Fakta om CoLab

CoLab Denmark er en samarbejdsmodel, der kobler det private og det offentlige, både kommuner, sygehuse og almen praksis, i et samarbejde om at udvikle løsninger på de udfordringer sundhedsvæsenet står overfor.

I praksis består CoLab Denmark af seks lokale enheder fordelt i Region Syddanmark:

  • Fem udviklingsmiljøer, der er forankret omkring regionens fem sygehusenheder og de omkringliggende kommuner. De arbejder ud fra hver sin tematik og er specialiserede på deres område.
  • Et teknisk testmiljø CoLab Plug & Play bygget i henhold til nationalt besluttede standarder.

Med CoLab Denmark får virksomhederne direkte adgang til drift og en kortere vej til markedet.

Med en langsigtet og fokuseret indsats er der i den syddanske region opbygget
et stærkt innovationsmiljø og klyngesamarbejde med international gennemslagskraft
inden for sundheds- og velfærdsinnovation. I Syddanmark er der omkring 300 private virksomheder inden for velfærdsteknologi. Disse beskæftiger ca. 3.000 personer, og omsætningen i virksomhederne er anslået til ca. 5.669 millioner kroner.

Kortere vej til markedet med CoLab Denmark

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation