Indsats for patienter i Odense lukkes ned

Et projekt, der har haft til formål at skabe mere sammenhængende patientforløb for ældre medicinske patienter og borgere med stress, angst og depression i Odense-området, lukkes nu ned. En evaluering af projektet ”Integrated Care” har vist, at indsatsen ikke har haft den forventede effekt

Integrated Care lukkes ned

En evaluering af projektet ”Integrated Care” har vist, at indsatsen ikke har haft den forventede effekt og projektet lukkes derfor ned. Det skriver Region Syddanmark på sin hjemmeside.

I september 2014 blev de første patienter i Odense Kommune tilknyttet projektet ”Integrated Care”. Forinden havde Region Syddanmark, Odense Kommune og PLO Syddanmark givet hinanden håndslag på, at de ville styrke samarbejdet i forhold til ældre medicinske patienter og borgere med stress, angst og depression.

Formålet med projektet var at skabe et mere proaktivt og sammenhængende forløb for de to patientgrupper, så patienterne oplevede at blive understøttet af ét samlet sundhedsvæsen og dermed blev hurtigere raske igen.

Effekten er ikke som forventet

En evaluering har nu vist, at indsatsen ikke har haft den forventede effekt. De ældre patienter tog længere tid om at blive raske end patienterne i kontrolgruppen og havde flere genindlæggelser, og borgerne med stress, angst og depression var sygemeldt fra jobbet i længere tid, end borgerne i kontrolgruppen.
Samlet set har der derfor været flere udgifter til forbrug af sundheds- og socialydelser i projektperioden hos de borgere, der var tilknyttet Integrated Care, end der har været i kontrolgruppen.

Regionsrådet i Region Syddanmark har på det grundlag besluttet at lukke projektet.

Læs reaktioner på beslutningen om at lukke  

Indsats for patienter i Odense lukkes ned