Fynsk blodprøve-sorterings-robot udviklet i offentligt-privat samarbejde

Offentlig-privat samarbejde støttet af Markedsmodningsfonden giver gode resultater. Både i form af nye velfærdsteknologiske løsninger til hospitaler og flere arbejdspladser på de virksomheder, der udvikler løsningerne

Det viser en netop offentliggjort rapport fra Erhvervsstyrelsen, som sætter fokus på en række projekter, hvor virksomheder har fået støtte til at udvikle teknologiske løsninger til hospitalerne.

Gibosort-robotten fra Fyn til fire sygehuse

Gibosort er en blodprøve-sorterings-robot udviklet i et offentligt-privat-samarbejde af virksomheden Gibotech i Odense.

Robotten automatiserer håndteringen på sygehuset af de blodprøver, mikrobiologiske prøver og patologiprøver, som den praktiserende læge sender ind. Det sker ved, at robotten aflæser blodprøvernes stregkoder, og afhængig af hvilke lidelser patienterne skal undersøges for, sendes prøverne med rørpost til det robotstyrede laboratorium, hvor selve analysen udføres.

Robotten er fuldt implementeret på hospitalet i Hillerød, hvor japanere, nordmænd, svenskere og arkitekter fra Schweiz har været på besøg for at søge inspiration til egne kommende sygehusbyggerier.

Administrerende direktør, Henrik Anker håber, at den udenlandske interesse på sigt giver ekstra arbejdspladser:

- Det nye hospital i Hillerød skal også have robotter i laboratoriet – og vi har også leveret robotter til hospitalet i Gentofte, hvor sterilisering af udstyr foregår automatisk. Rigshospitalet og Herlev Hospital har også bestilt robotter til deres sterilcentraler, og vi glæder os over den udenlandske interesse i Hillerød, siger Henrik Anker.

Syddansk Sundhedsinnovation i Odense har sammen med Sundhedsinnovation Sjælland spillet en stor rolle i forhold til at initiere og facilitere projektforløbet. Herunder at få de rette private virksomheder med i projektgruppen.

Håndfrit bad mindsker smitterisikoen på landets sygehuse

Også projektet ”Håndfrit bad” har skabt en ny innovativ løsning. Det berøringsfrie toilet og baderum mindsker smitterisikoen på landets sygehuse.

Løsningen gavner både patientsikkerheden, sygehusenes omkostninger og samfundsøkonomien på grund af færre indlæggelsesdage som følge af hospitalserhvervede infektioner.

Det berøringsfrie bad og toilet testes på Slagelse Sygehus frem til januar 2016, og den private leverandør Nobak Aps forventer, at produktet herefter vil omsætte for et 2-3 cifret millionbeløb frem til 2018 – det vil sige fem år efter projektstart.

Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) har i projektets tidlige fase gennemført brugerstudier og leveret et user-interface i form af en prototype og en funktionsbeskrivelse. Endvidere har SDSI gennemført trendanalyse på det polske og tyske marked omkring blodprøveanalyse og planlagt aktiviteterne i forbindelse med projektets afslutningskonference i oktober 2015.

Frugtbart offentligt-privat samarbejde mellem sygehuse og idérige private virksomheder

De to projektet er eksempler blandt mange offentlige-private udviklingsprojekter, som har fået støtte fra Markedsmodningsfonden og hver af de fem regioner.

Samlet set regner virksomhederne, der har fået støtte, med at kunne oprette over 300 nye jobs de næste fem år.

- Det er dejligt, at der er interesse for projekterne, der er udviklet i et frugtbart samarbejde mellem sygehuse og idérige private virksomheder, siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioners udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde.

- Der er tale om projekter, der kræver en hjælpende hånd i begyndelsen, men som har potentiale til at vokse sig store, skabe arbejdspladser i det private erhvervsliv og samtidig gavne patienter i det offentlige sundhedsvæsen, tilføjer hun.

Download rapporten fra Erhvervsstyrelsen ”Sygehuspartnerskaber. Opsamling og cases”.

 Fynsk blodprøve-sorterings-robot udviklet i offentligt-privat samarbejde