Fransk sygehusdelegation søgte inspiration i Region Syddanmark

Over to dage den 13.-14. april 2016 besøgte en sygehusdelegation fra Tours Region Syddanmark. De viste stor interesse for logistikløsninger til sygehuse

Sygehuset i Tours står foran en væsentlig modernisering, som skal stå færdig i 2016. Allerede nu søger sygehuset inspiration til innovative løsninger til det kommende sygehus.

Studietur til Danmark

Det var baggrunden for en fire-dags studietur til Danmark med fokus på effektivitet i sundhedsvæsenet, sundheds-it og velfærdsteknologi.

I Region Syddanmark besøgte delegationen sygehuset i Kolding. Her introducerede oversygeplejerske Edel Kirketerp, børneafdelingen og innovationskonsulent Kerstin Bro Egelund, Syddansk Sundhedsinnovation arbejdet med at udvikle og teste en børnevenlig tilgang, der skal nedbringe antallet af børn, der bedøves i forbindelse med MR-scanninger.

Herefter gik turen til Odense, som er hjemsted for mange af de syddanske initiativer indenfor sundhed, innovation og velfærdsteknologi.

I Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) introducerede enhedschef Stine Justi de franske gæster til arbejdet i SDSI og de testfaciliteter, som gør SDSI så unik. 

Delegationen var meget inspireret af muligheden for at bygge 1:1 mock ups. Lignende muligheder findes ikke i Frankrig. 

Effektivisering med ny teknik

De franske gæster viste også stor interesse for de danske erfaringer med at tænke intelligente automatiserede teknikker ind fra starten i forbindelse med de nye sygehusbyggerier - en problematik, som sygehuset i Tours står midt i.

Innovationskonsulent Lasse Nørgaard, Syddansk Sundhedsinnovation, introducerede projektet IHL - Intelligent Hospitalslogistik, et fuldautomatisk integreret internt transport-, lager- og logistiksystemmer bygges ind i vægge og lofter, så fx tøj, mad, medicin, udstyr og meget andet kommer ud af væggen, præcis der hvor sygehuspersonalet har brug for det.

Med IHL sparer personalet tid på at lede, finde, hente og håndtere. Værdifuld tid som i stedet kan anvendes til patientpleje og omsorg. 

Også den intelligente sorteringsrobot Gibosort vakte interesse. Gibosort både sorterer blodprøver indsendt af de praktiserende læger og sender prøverne til det rigtige laboratorium, så alle prøver håndteres korrekt og sikkert. 

Nyt OUH, telepsykiatri og robotkirurgi

I Forskerparken i Odense fik delegationen en introduktion til byggeriet af Nyt Odense Universitetshospital og de innovationsprogrammer, der knytter sig til byggeriet, endvidere besøgte de Bussman's testfacilitet til operationsstuer.

De blev også præsenteret for Telepsykiatrisk Center, Center for Robot kirurgi og centrale projekter i Patient@home.

Del af et fire-dagens besøg

Besøget i Region Syddanmark var del af et fire-dages besøg i Danmark med fokus på innovative løsninger i det danske sundhedsvæsen og de nye sygehusbyggerier.

Besøgets første to dage foregik i Aarhus. Hele besøget var arrangeret af Healthcare DENMARK, det nationale konsortium, der markedsfører dansk sundhedsvæsen internationalt.

Fransk sygehusdelegation søgte inspiration i Region Syddanmark

kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Specialkonsulent
Thomas Clausen
+45 2920 1951
Thomas.Clausen@rsyd.dk