FILM - Sammen om de bedste velfærdsteknologiske løsninger

Få inspiration til hvordan din virksomhed kan få gavn af CoLab Denmark til udvikling og test af velfærdsteknologiske løsninger

CoLab Denmark præsenterer sig på video

Har du og din virksomhed et velfærdsteknologisk produkt eller en løsning, som I gerne vil have testet i et virkelighedsnært miljø? Eller har du og din virksomhed en idé til et produkt, som I gerne vil have hjælp til at udvikle i et virkelighedsnært miljø?

I CoLab Denmark tror vi på, at de bedste løsninger er dem vi skaber sammen, med brugerinddragelse, på tværs af sektorer og i offentligt-privat samarbejde. Kun på den måde sikrer vi løsninger, der bliver til gavn for din virksomhed, for det danske sundhedsvæsen og vigtigst af alt - for patienter og borgere.

Med tre film præsenterer CoLab Denmark sig selv. Filmene illustrerer hvordan vi samler kræfterne på tværs af sektorer og giver din virksomhed de bedste betingelser for at skabe optimale velfærdsteknologiske løsninger og dermed de bedste betingelser for, at du og din virksomhed rammer plet med dit produkt eller koncept.

Konkret hjælper vi med:

  • Afdækning af behov
  • Brugertest
  • Adgang til specialister og eksperter
  • Adgang til de miljøer hvor brugerne befinder sig.

Unikke testfaciliteter i CoLab Plug & Play

Testfaciliteterne i CoLab Plug & Play gør det muligt at test og udvikle sundhedsteknologier på tværs af sektorer.

Freddy Lykke, adm. direktør i CETREA A/S fortæller om sine erfaringer med CoLab Plug & Play, at de giver hans virksomhed mulighed for at afprøve og udvikle produkter i det, som Freddy Lykke kalder, et egentligt miljø, med de rigtige kompetencer, de rigtig arbejdsprocesser og de rigtige patienter og personalet.

- Det giver os en fantastisk mulighed for at afprøve vores ting udvikle vores ting i et virkeligt miljø.

En pointe som Peter Lundkvist, forretningsudvikler i SE Next Step Citizen følger op på, idet han ser CoLab Plug&Play? som det rigtige sted for ham som forretningsudvikler. Her er den rigtige organisation, de rigtige fagpersoner og brugere.

- Det sparer mig for tid, at jeg kan præsentere min idé eller mit produkt for de rigtige mennesker fra start. Det reducerer min udviklingstid, at jeg løbende er i dialog med brugerne

Se filmen ”Unikke testfaciliteter i CoLab Plug & Play”. In english "Unique testfacilities in CoLab Plug & Play".

Test af løsninger i praksis

CoLab Odense fokuserer på at afprøve og teste teknologier – både i den praktiske drift på sygehusafdelinger, i plejesektoren og i laboratorier. Samtidig understøtter vi udviklings- og afprøvningsforløb med afsæt i faktiske behov.

Som Henrik Westergaard, løsningsmanager, Roche Diabetes Care Denmark formulerer det,

- Vi ser CoLab Odense som en interessant partner fordi vi får testet vores nye velfærdsteknologiske løsning til diabetespatienter. Og vi får viden om, hvordan vores device fungerer i praksis.

Samarbejdet er til gavn for alle. Det mener også Michael Hecht Olsen, professor og overlæge på Odense Universitetshospital,

- Vi har alle fokus på patientens problem. Men tilgangen til at løse problemet er forskellig. Som læge har jeg fokus på behandlingen, mens virksomheden også tænker på, at løsningen skal være god at bruge for patienten.

Se filmen “Healthcare technology across companies, municipalities and hospitals”.

Meningsfulde udendørsaktiviteter for voksne handicappede på Østruplund

På institutionen Østruplund har CoLab Rehab & Recovery gennem dialogmøder mellem virksomheder, medarbejdere og beboere skabt rammerne for et udviklingsforløb, der skal føre til løsningerne, der kan motivere beboerne til mere fysisk aktivitet.

Michéle Out, forskningskoordinator for Sport og Fitness i virksomheden KOMPAN A/S var med på dialogmøder og fortæller,

- Det har været interessant for mig at høre hvad andre virksomheder har at sige … og opleve hvordan man kan innovere og tilpasse koncepter en smule, så de bliver meget effektive.

Se filmen ”Sammen om de bedste løsninger”. In english "The best solution are created together"

FAKTA

CoLab Denmark er den samlede indgang for en række lokale udviklingsmiljøer, som samler velfærdsteknologiske aktører fra virksomheder, kommuner og sygehuse. Sammen med relevante interessenter tilrettelægger og gennemfører vi tests, som tager udgangspunkt i hverdagen og skaber værdi på tværs af sundhedssektoren.
Som mødested og accelerator fører vi dig og din virksomged fra idé til udvikling, gennem tests til implementering af velfærdsteknologiske løsninger.

CoLab Plug & Play er et unikt test- og demonstrationslaboratorium, der understøtter virksomheder, kommuner og sygehuse i test af velfærdsteknologiske løsninger og produkter op imod relevante standarder før de implementeres i drift. På den måde gør vi din vej fra idé til marked kortere.

CoLab Rehab og Recovery sætter skub samarbejdet om nye løsninger, der kan styrke recovery og en rehabiliterende tilgang til borgere med sindslidelser og fysiske og psykiske handicaps.

CoLab Odense er et udviklingspartnerskab mellem Odense Universitetshospital, Odense Kommune og Syddansk Sundhedsinnovation. CoLab Odense inviterer private virksomheder og andre aktører ind til samarbejde. Formålet er at skabe velfærdsteknologiske løsninger, som understøtter patienters og borgeres behandling og pleje i eget hjem og ”eget liv”, så der skabes sammenhæng på tværs for den enkelte - mellem sygehus og kommune.

Filmene er produceret af Healthcare Denmark på vegne af Syddansk Vækstforum.Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation