Brugerinddragelse bringer patienters og pårørendes viden i spil

Patienter og pårørende er eksperter når det gælder viden om behov og ønsker til Nyt OUH. Brugerinddragelse bringer deres viden i spil

Projektorganisationen bag byggeriet af Nyt OUH har i samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation gennemført en række forløb med brugertest og brugerinddragelse.

Det har givet vigtige inputs til flere af de patientnære områder på Nyt OUH, herunder børne- og ungeområdet, receptions- og venteområder, sengeafsnit og patientstuer, refleksions og bederum. Det skriver Projektorganisationen bag byggeriet af Nyt OUH på deres hjemmeside.

Resultaterne fra inddragelsen af patienter er offentligt tilgængelige

Nyt OUH ønsker, at rapporterne åbent fremlægger patienter og pårørendes behov og samtidig bidrager med konkrete input til den fremtidige udformning og indretning af de patientnære områder

Patient- og pårørendeinddragelses processerne har omfattet følgende projekter:

  • Brugerinddragelse i børnehøjde – 60 skolebørn gav deres bud på, hvordan fremtidige områder for børn på Nyt OUH skal se ud.
  • Test af møbler i ”Living Lab's” i OUHs forhal – Patienter, pårørende og personale havde over to måneder mulighed for at give deres besyv med om hvilke møbler og hvilken indretning, der skal være i de offentlige arealer på Nyt OUH.
  • Religiøse rum – Workshop satte fokus på, hvordan der skabes et værdigt refleksionsrum med plads til mennesker, der har forskellige religiøse og ikke-religiøse tilhørsforhold.
  • Livet mellem stuerne – viste hvordan man med små og enkle designløsninger, kan gøre de rum og arealer, som ikke bruges til behandling, mere indbydende og hjemlige.
  • Patientstuer og sengeafsnit – interviews med patienter og deres pårørende kombineret med feltstudier på en række forskellige afdelinger på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus gav patienternes perspektiv på hvad der kendetegner en god fysisk indretning på et sygehus.

Download rapporter som pdf med resultaterne fra inddragelsen af patienter og pårørende

Desk Research - Hvem er de unge patenter? Download som pdf
Feltrapport - Sengeafsnit, Børn og unge, Nyt OUH Download som pdf
Feltrapport - Sengeafsnit, Nyt OUH Download som pdf
Inspirationskatalog - Livet mellem stuerne Download som pdf
Living Labs - Nyt OUH test af møbler til opholds- og venteområder Download som pdf
Workshop - Religiøse rum, Nyt OUH Download som pdf
Interviews - Religiøse rum Download som pdf
Workshop - Børn og unge, Nyt OUH Download som pdf.

Brugerinddragelse bringer patienters og pårørendes viden i spil

Kontaktpersoner i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Specialkonsulent, arkitekt
Kristine Nielsen
+45 2920 2204
kn@rsyd.dk