Borgere søges til test af it-system, der understøtter tidlig opsporing og forebyggelse

Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse søger borgere, der vil hjælpe med at teste et it-system, som skal understøtte forebyggelsesarbejdet på tværs af egen læge og kommunen

TAK FOR DIN INTERESSE. VI HAR FÅET DE BORGERE VI SKAL BRUGE.

  • Er du mellem 30 og 60 år?
  • Er du sund og rask?
  • Har du tid og lyst til at deltage i test-workshop?

Forskerne bag projektet "Tidlig Opsporing og Forebyggelse" søger 8-10 borgere i målgruppen. Deltagerne udvælges, så de dækker aldersspektret bedst muligt. Herudover gælder først til mølle.

Projektleder Lars Bruun Larsen, Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed (DAK-E) har det overordnede ansvar for udvikling, test og drift af it-understøttelsen i projektet og og dermed også for test-workshoppen.

Ved workshoppen vil du sammen med de øvrige deltagere teste it-systemet, drøfte det og komme med jeres anbefalinger til at gøre det bedre.

Målet er, at it-systemet skal bidrage til, at alle involverede parter (borgere, kommunale sundhedskonsulenter, praktiserende læger og klinikpersonale) er tilstrækkeligt understøttet i deres aktiviteter. For borgeren gør it-systemet det muligt at indtaste helbredsoplysninger og få feedback og information fra blandt andet lægen under forløbet.

Forberedelse er ikke nødvendig

Du skal ikke forberede dig til workshoppen og får et gavekort til Odense Cityforening på 1000 kr. for din hjælp.

Der vil være vand, kaffe/the og kage samt frugt under hele workshoppen.

Om Tidlig Opsporing og Forebyggelse

I dag lever danskerne længere end tidligere generationer. Der er dog også flere danskere, som lever med én eller flere kroniske sygdomme som eksempelvis diabetes, KOL og hjerte-karsygdomme.

Projektet Tidlig Opsporing og Forebyggelse er et forsknings- og samarbejdsprojekt i Region Syddanmark mellem 10 syddanske kommuner - Esbjerg, Haderslev, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nyborg, Svendborg, Sønderborg, Varde, Aabenraa og de praktiserende læger i de pågældende kommuner.

Formålet med Tidlig Opsporing og Forebyggelse er at indsamle viden om, hvordan praktiserende læger og kommuner - i samarbejde med den enkelte borger - kan opdage mulige tegn på en livsstilssygdom tidligere, og inden symptomerne udvikler sig til en kronisk sygdom.

I et borgernært perspektiv er håbet, at projektet kan være med til at gøre borgerne mere opmærksomme på deres egen sundhed. Derudover er det på et samfundsmæssigt niveau håbet, at projektet på den lange bane kan nedbringe fremkomsten af livsstilssygdomme.

Læs mere om projektet.

 

Borgere søges til test af it-system, der understøtter tidlig opsporing og forebyggelse

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Specialkonsulent
Tina Nissen
+45 2979 6520
Tina.Nissen@rsyd.dk