Virksomheder giver indspark til, hvordan man motiverer udviklingshæmmede til fysisk aktivitet

Mandag 26. oktober 2015 afholdt Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med CoLab Recovery & Rehab en workshop med deltagelse af otte virksomheder og Institut for Idræt og Biomekanik. Workshoppen blev afholdt i Syddansk Universitets Lab for Leg og Innovation

Værdifulde aktiviteter for psykisk udviklingshæmmede

Omdrejningspunktet for workshoppen var projektet ’Ud & Lev’, som tager udgangspunkt i institutionen Østruplund - en del af Specialcenter for Voksne med Handicap. Her oplever man udfordringer ift. at skabe værdifulde aktiviteter, som både udnytter institutionens store udeareal og motiverer til fysisk bevægelse.

Forud for workshoppen har projektgruppen, bestående af to konsulenter fra Syddansk Sundhedsinnovation og tre medarbejdere fra Østruplund, gennemført observationer og interviews med borgere og medarbejdere. Herefter har otte medarbejdere idégenereret på mulige løsninger. Denne idégenerering har skabt grundlag for fire udviklede koncepter, som virksomhederne blev præsenteret for på workshoppen.

Samarbejde med virksomheder om udvikling prototyper

På workshoppen gav virksomhederne feedback på de fire koncepter i form af idéer til videreudvikling, mulighed for realisering samt input til prototyping - altså hvordan løsningerne kan afprøves i faktiske rammer.

Næste trin i projektet er at træffe beslutning om hvilke koncepter, der skal videreudvikles og hvilke prototyper der skal produceres. Herefter etableres samarbejder med leverandører til produktion/levering af de enkelte prototyper.

Har du input til projektet?

Spørgsmål, input til projektet eller samarbejdsinteresser er velkomne.

Kontakt Henriette Søgaard på henriette.sogaard@rsyd.dk eller 2159 8450.

Virksomheder giver indspark til, hvordan man motiverer udviklingshæmmede til fysisk aktivitet

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Innovationskonsulent
Henriette Søgaard
+45 2159 8450
henriette.sogaard@rsyd.dk