TV-avisen - Videotolkning giver bedre tolkekvalitet og sparer penge

TV-avisen bragte 21. november 2015 et indslag om de positive aspekter ved teletolkning i Region Syddanmark både når det drejer sig om kvalitet og økonomi

Odense Universitetshospital i front

Over 80 % af alle tolkninger på Odense Universitetshospital sker som teletolkninger.

Især på Indvandrermedicinsk Klinik på OUH er man glade for videotolkning, fordi det løfter kvaliteten af tolkningerne og givet en bedre oplevelse for både patient og personale.

Samtidigt giver teletolkninger besparelser – OUH har således sparet over 4 mio kr alene det første år.

Læs mere om videotolkning på OUH.

Teletolkning er udbredt i Region Syddanmark

Region Syddanmark er den region i Danmark, der er nået længst med implementeringen af teletolkning på nationalt plan. 61 % af samtlige tolkninger i regionen sker som teletolkning. Odense Universitetshospital går forrest, her sker 82 % af alle tolkninger som teletolkninger. På regionens øvrige sygehuse og i psykiatrien bruges teletolkning i omkring 50 % af alle tolkninger.

Samlet set er både patienter og personale meget glade for teletolkning.

Erfaringerne viser, at det giver mere effektive tolkninger - og dermed patientsamtaler. En af de største fordele er, at det er blevet nemmere at tilbyde akutte tolkninger, at brugen af pårørende som oversættere er reduceret, og at personalet sparer tid i de tilfælde, hvor de afventer påbegyndelse af en konsultation, fordi tolken ikke er mødt.

 TV-avisen - Videotolkning giver bedre tolkekvalitet og sparer penge