Europæisk topmøde om innovative løsninger for en sund og aktiv alderdom

Politikere, virksomhedsledere og topembedsmænd mødes til topmøde den 9.-10. marts 2015 i Bruxelles for at drøfte løsninger på de udfordringer, der er forbundet med en befolkning, der bliver ældre og ældre

Topmødet er bygget op omkring en række events.

Alderdom som springbræt for forandring

4 tematiske debatter sætter fokus på, hvordan alderdom kan gøres til springbræt for forandring.

Følg pengene

4 workshops sætter eksperter indenfor sund og aktiv aldring og eksperter i financiering og investering stævne for at drøfte, hvordan de to verdener kan bringes sammen - til fælles bedste og til gavn for de gamle.

De gode løsninger skal sprede sig som ringe i vandet

4 videndelingssessioner hvor ledere indenfor sund og aktiv aldring deler deres viden med fokus på gennemprøvede initiativer, der kan inspirere og sprede sig som ringe i vandet.

Muligheder og udfordringer

10 sandkasser hvor tværfaglige teams af eksperter indenfor fem temaer diskuterer muligheder på den korte bane og udfordringer på den lange bane - når det handler om sund og aktiv aldring.

Region Syddanmark har europæisk stjernestatus

Region Syddanmark er aktiv deltager i en række europæiske samarbejder. Dette gælder især regionens engagement i Det Europæiske Innovationspartnerskab, EIP on AHA (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing), der skal styrke samarbejdsformen i EU omkring store samfundsmæssige udfordringer, som fx en stadigt ældre befolkning.

Region Syddanmark, repræsenteret ved Syddansk Sundhedsinnovation, er referencested i ”EIP on AHA” med det højeste antal stjerner, der er uddelt i Norden. Det indebærer, at regionen tilfører innovationspartnerskabet gode eksempler, der illustrerer en omfattende, innovativ tilgang til sund og aktiv aldring.

Europæisk topmøde om innovative løsninger for en sund og aktiv alderdom

Kontaktperson